Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Ergonomia, Jasiak Aleksandra E., nr 4(36), Szkolnictwo wyższe » ,

ALEKSANDRA E. JASIAK: Świadomość ergonomiczna i jej kształtowanie

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą kształtowania świadomości ergonomicznej wśród wykładowców uczelni, studentów Politechniki Poznańskiej i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W tym celu na wybranej grupie respondentów przeprowadzono badania przy pomocy kwestionariuszy, weryfikujące znajomość podstawowych pojęć dotyczących ergonomii, a także pojęcia świadomości i jej interpretacji wśród badanych. Przedyskutowany został problem kształtowania świadomości ergonomicznej w różnych grupach wiekowych. Przedstawiono sposoby kształtowania świadomości ergonomicznej. Wskazano na metody, z uwzględnieniem wcześniej omawianych grup wiekowych. Wyróżniono zarówno działania ogólnospołeczne, mające na celu wykształcenie świadomości ergonomicznej w odniesieniu do całego społeczeństwa, jak i działania indywidualne, kierowane bezpośrednio do konkretnej jednostki.

  SŁOWA KLUCZOWE: świadomość ergonomiczna, podstawowe pojęcia, grupy społeczne, konkluzje

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Domeracki, P., Tyburski, W. (2011). Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 9788323127406.
  2. Goścień, Ł., Krupa, A., Piechocka, R. (2017). Świadomość ergonomiczna i jej kształtowanie – kwestionariusz do badań w ramach przedmiotu makroergonomia pod kierownictwem dr hab. inż. Aleksandry Jasiak. Poznań: Politechnika Poznańska.
  3. Jastrzębowski, W. B. (1857). Rys Ergonomii czyli Nauki o Pracy opartej na naukach poczerpniętych z Nauki Przyrody. Przyroda i Przemysł, 29–32.
  4. Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej [online, accessed: 2017-04-27]. Retrieved from: www.ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl /klasyczna-ergonomia-definicje.php.
  5. Olszewski, J., (2003). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374177757.
  6. Pacholski, L. (red.). (1986). Ergonomia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
  7. Pawlak, H., Buczaj, A., Pecyna, A., Konowałek, M. (2016). Świadomość ergonomiczna pracowników biurowych i ich pracodawców. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 31(3), 141–148.
  8. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne [online, dostęp: 2017-04-27]. Dostępny w Internecie: www.ergonomia-polska.com.
  9. Słownik języka polskiego PWN [online, dostęp: 2017-04-29]. Dostępny w Internecie: www.sjp.pwn.pl.
  10. Szymczak, M. (1981). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301002816.
  11. Wielka internetowa encyklopedia multimedialna WIEM [online, dostęp: 2017-04-29]. Dostępny w Internecie: www.portalwiedzy.onet.pl.