Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2004, zeszyt 6, Zyguła Andrzej » ,

ANDRZEJ ZYGUŁA: Wrogie przejęcia przedsiębiorstw – taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami

Pobierz artykuł w PDF

    Artykuł ma na celu przybliżenie problematyki zawiązanej z transakcjami wrogich przejęć, a w szczególności przedstawienie taktyk obrony przed niepożądanymi ofertami przejęcia.
    W części pierwszej artykułu przedstawiono i sklasyfikowano środki obrony będące do dyspozycji przedsiębiorstwa-celu. W części drugiej stanowiącej studium przypadku próby wrogiego przejęcia BIG Banku Gdańskiego przez Deutsche Bank, w oparciu o klasyfikację środków obrony dokonaną w części pierwszej, podjęto analizę zmierzającą do identyfikacji i oceny strategii obrony zastosowanej przez zarząd BIG Banku Gdańskiego.