Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, nr 4(40), Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

ANNA RZEPKA: Wartość dla akcjonariuszy jako cel przedsiębiorstwa – aspekty etyczne

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

  ABSTRAKT: Teoria wartości dla akcjonariuszy (shareholder value theory), wedle której jedynym słusznym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków akcjonariuszy, niewątpliwie stanowiła dominującą zasadę ładu korporacyjnego w ciągu ostatnich dekad. Obecnie pojawia się jednak poważny znak zapytania, czy teoria ta zapewnia odpowiednie ramy dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Globalny kryzys finansowy przyczynił się do przywrócenia dyskusji o tym, jakie założenia powinny przyświecać współczesnym korporacjom. Jednocześnie znaczną uwagę w literaturze z obszaru zarządzania strategicznego zaczęto przywiązywać do kwestii etycznych związanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Głównym celem artykułu jest włączenie się w dyskusję nad teoriami wartości dla akcjonariuszy oraz teorią wartości dla interesariuszy (stakeholder value theory), a także bliższe przyjrzenie się aspektom etycznym przyjęcia modelu zorientowanego na maksymalizację wartości dla właścicieli. Artykuł ma na celu podkreślenie, że cele działania współczesnych korporacji nie powinny ograniczać się do zwiększania wartości dla ich właścicieli. Określając model biznesowy, organizacje powinny uwzględniać aspekty społeczne i etyczne związane ze swoim funkcjonowaniem.

  SŁOWA KLUCZOWE: etyka biznesu, wartość dla akcjonariuszy, teoria wartości dla akcjonariuszy, maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy

  BIBLIOGRAFIA

  1. Atrill, P., Omran, M., Pointon, J. (2002). Shareholders versus stakeholders: Corporate mission statements and investor returns. Business Ethics: A European Review, 11 (4), 318–326. DOI: 10.1111/1467-8608.00291.
  2. Barrena Martínez, J., López Fernández, M., Romero Fernández, P. M., (2015). Corporate social responsibility: Evolution through institutional and stakeholder perspectives. European Journal of Management and Business Economics, 25 (1), 8–14. DOI: 10.1016/j.redee.2015.11.002.
  3. Baskerville, P. (2017). Why is a company’s mission not to maximize its profit? [online, accessed: 2018-09-20]. Retrieved from: https://www.quora.com/Why-is-a-companys-mission-not-to-maximize-its-profit.
  4. Bhandari, A., Verma, R. P. (2013). Strategic management: A conceptual framework. London: McGraw-Hill Education. ISBN 978-9351341680.
  5. Błach, J., Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M. (2017). Perspektywa CSR a cel działania przedsiębiorstwa – studium na przykładzie wybranych spółek. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 51 (4), 25–35. DOI: 10.17951/h.2017.51.4.25.
  6. Bower, J. L., Paine, L. S. (2017). The error at the heart of corporate leadership [online, accessed: 2018-09-20]. Harvard Business Review, 95 (3), 50–60. Retrieved from: https://hbr.org/2017/05/managing-for-thelong-term.
  7. Cassidy, D. (2003). Maximizing shareholder value: The risks to employees, customers and the community. Corporate governance: The international journal of business in society, 3 (2), 32–37. DOI: 10.1108/14720700310474046.
  8. Charreaux, G. (2004). Les théories de la gouvernance: De la gouvernance des entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux [online, accessed: 2019-03-01]. Working Paper. Dijon: Université de Bourgogne, Laboratorie d’Economie et de Gestion. Retrieved from: http://crego.u-bourgogne.fr/images/stories/wp/1040101.pdf.
  9. Danielson, M. G., Shaffer, D. R. (2008). Shareholder theory: How opponents and proponents both get it wrong [online, accessed: 2018-09-20]. Journal of Applied Finance, 18 (2), 1–5. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2698627.
  10. Deakin, S. (2014). Against shareholders empowerment [online, accessed: 2018-09-20]. In: J. Williamson, C. Driver, P. Kenway (eds.). Beyond shareholder value: The reasons and choices for corporate governance reform. London: TUC Congress House. ISBN 9781850069546. Retrieved from: https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/BSV.pdf.
  11. Denning, S. (2014). The unanticipated risks of maximizing shareholder value [online, accessed: 2018-09-20]. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2014/10/14/the-unanticipated-risks-of-maximizing-shareholder-value/#8a262397094b.
  12. Denning, S. (2017). Why maximizing shareholder value is a threat to U.S. business? Strategy & Leadership, 45 (6), 3–10. DOI: 10.1108/SL-09-2017-0084.
  13. Dessain, V., Meier, O., Salas, V. (2008). Corporate governance and ethics: Shareholder reality, social responsibility or institutional necessity? [online, accessed: 2018-09-20] Management, 11 (2), 65–79. Retrieved from: https://www.cairn.info/revue-management-2008-2-page-65.htm.
  14. Donaldson, T., Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence and implications. Academy of Management Review, 20 (1), 65–91.
  15. Drucker, P. (2001). The Essential Drucker: Selections from the management works of Peter F. Drucker. Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0750650184.
  16. Dutta, S., Sharmistha, B. (2011). Ethical practices towards employees in small enterprises: A quantitative index. International Journal of Business Management and Economic Research, 2 (3), 205–221.
  17. Emerson, R. W. (2009). Business Law. Hauppauge, NY: Barron’s Educational Series. ISBN 9780764142406.
  18. Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston, MA: Pittman. ISBN 0273019139.
  19. Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits [online, accessed: 2018-09-20]. The New York Times Magazine, September 13. Retrieved from: http://www.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf.
  20. George, B. (2004). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 0787969133.
  21. Gilmartin, R., Prokesch, S. E. (2013). How CEOs can fix capitalism. Harvard: Harvard Business Review Press. ISBN 9781625271426.
  22. Hart, O., Zingales, L. (2016). Should a company pursue shareholder value? [online, accessed: 2018-09-20]. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/9af2/beaf53867f90e4bb589401f69e1ce6d57751.pdf.
  23. Hart, O., Zingales, L. (2017). Companies should maximize shareholder welfare not market value. ECGI—Finance Working Paper, 521, 1–33.
  24. Howell, K. E., Nwanji, T. I. (2004). The stakeholder theory in the modern global business environment. International Journal of Applied Institutional Governance, 1 (1), 1–12.
  25. Kennedy, A. (2000). End of shareholder value: The real effects of the shareholder value phenomenon and the crisis it is bringing to business. London: Orion Business. ISBN 1842030493.
  26. Lambin, J., Schuiling, I. (2012). Market-driven management: Strategic and operational marketing. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 9780230276024.
  27. Lazonick, W. (2011). From innovation to financialization: How shareholder value ideology is destroying the US economy. In: M. H. Wolfson, G. A. Epstein (eds.). The political economy of financial crises. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 9780199757237.
  28. Lazonick, W. (2015). Labor in the twenty-first century: The top 0.1% and the disappearing middle-class [online, accessed: 2018-09-20]. Working Paper No. 4. New York, NY: Institute for New Economic Thinking. Retrieved from: https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/Lazonick-INET-National-Strategies-Value-Creation.pdf.
  29. Lazonick, W., O’Sullivan, M. (2000). Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance. Economy and Society, 29 (1), 13–35.
  30. Madden, B. J. (2017). The purpose of the firm, valuation, and the management of intangibles. Journal of Applied Corporate Finance, 29 (2), 1–16.
  31. Malik, F. F. (2012). The right corporate governance: Effective top management for mastering complexity. Frankfurt: Campus Verlag. ISBN 9783593396958.
  32. Mauboussin, M. J. (2011). What shareholder value is really about [online, accessed: 2018-09-20]. Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2011/10/ceos-must-understand-what-crea.
  33. McMurrian, R. C., Matulich, E. (2006). Building customer value and profitability with business ethics. Journal of Business and Economics Research, 4 (11), 11–18.
  34. Ostas, D. T. (2004). Cooperate, comply, or evade? A corporate executive’s social responsibilities with regard to law. American Business Law Journal, 41 (4), 559–594.
  35. Pfarrer, M. (2010). What is the purpose of the firm? Shareholder and stakeholder theories. In: J. O’Toole, D. Mayer (eds.). Good business: Exercising effective and ethical leadership. London: Routledge. ISBN 9780415879989.
  36. Puri, P., Borok, T. (2002). Employees as corporate stakeholders. Journal of Corporate Citizenship, 8, 49–61.
  37. Queen, P. E. (2015). Enlightened shareholder maximization: Is this strategy achievable?, Journal of Business Ethics, 127 (3), 683–694. DOI: 10.1007/s10551-014-2070-6.
  38. Rappaport, A. (1986). Creating shareholder value: The new standard for business performance. New York: Free Press. ISBN 0029257204.
  39. Roberts, J. (2005). Agency theory, ethics and corporate governance. In: Ch. R. Lehman, T. Tinker, B. Merino, M. Neimark (eds.). Corporate governance: Does any size fit? (pp. 249–269). Amsterdam–London: Elsevier. ISBN 076231205X.
  40. Rose, J. M. (2007). Corporate directors and social responsibility: Ethics versus shareholder value. Journal of Business Ethics, 73 (3), 319–331. DOI: 10.1007/s10551-006-9209-z.
  41. Sampford, Ch., Berry, V. L. (2004). Shareholder values, not shareholder value: The role of ‘ethical funds’ and ‘ethical entrepreneurs’ in connecting shareholders’ values with their investments. Griffith Law Review, 13 (1), 115–123.
  42. SBS News. (2018). What is the Volkswagen ‘Dieselgate’ emissions scandal? [online, accessed: 2018-09-20]. Sydney: Special Broadcasting Service Corporation. Retrieved from: https://www.sbs.com.au/news/what-is-the-volkswagen-dieselgate-emissions-scandal.
  43. Skoczylas, W. (2011). Pomiędzy shareholder value a stakeholder value. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 46, 199–208.
  44. Stout, L. A. (2012a). The problem of corporate purpose. Issues in Governance Studies, 48, 1–14.
  45. Stout, L. A. (2012b). The shareholder value myth: How putting shareholders first harms investors, corporations, and the public. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 9781605098135