Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Architektura, Ergonomia, nr 3(35), Taczalska Anna » ,

ANNA TACZALSKA: Rozwój biur coworkingowych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Coworking, choć bywa porównywany do biur sąsiedzkich i satelitarnych, jest nową formą organizacji pracy biurowej, plasującą się pomiędzy klasycznym zatrudnieniem a pracą domową. W systemie tym indywidualni przedsiębiorcy – freelancerzy – współdzielą przestrzeń biurową, pracując nad własnymi zadaniami. Historia coworkingu jest stosunkowo krótka, liczy niewiele ponad 10 lat. Jednak od czasu otwarcia pierwszego kolektywu w 2006 roku zyskała ogromną popularność, tak że prognozuje się, iż na koniec 2017 roku na całym świecie będzie już 1,2 mln zaktywizowanych użytkowników współdzielonych przestrzeni pracy. Tematem opracowania jest sytuacja biur coworkingowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako drugiego pod względem wielkości miasta w Polsce i największego spośród regionalnych rynków biurowych w kraju. Dla pełnego zobrazowania zjawiska coworkingu, wciąż nieznanego szerszej grupie odbiorców, analiza rynku krakowskiego została poprzedzona obszernym wstępem poświęconym omówieniu tej ogólnoświatowej tendencji, zasadom organizacji tego typu biur i historii ich powstawania, co poparto przykładami interesujących centrów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Na tym tle prezentowane są wyniki badania przestrzeni coworkingowych w Krakowie, wraz z przykładami, przeprowadzonego w okresie od stycznia do marca 2017 roku. Dane statystyczne dotyczące krakowskich współdzielonych przestrzeni pracy skonfrontowano z wartościami charakteryzującymi rynek warszawski, będący bezsprzecznie największym i najbardziej prężnym ośrodkiem w kraju, co ma na celu zarysowanie ogólnej sytuacji coworkingu w Polsce i daje podstawę określenia tendencji rozwoju tej formy organizacji pracy.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Aouf, R.S. (2016a). Antwerp co-working space by Going East encourages occupants to explore its diverse spaces [online, dostęp: 2017-02-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2016/12/21/antwerp-co-working-space-fosbury-sons-office-interior-design-going-east/.
  2. Aouf, R.S. (2016b). Tom Dixon’s Atrium co-working space opens in London [online, dostęp: 2017-03-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2016/05/19/tom-dixon-research-design-studio-atrium-co-working-space-interior-camden-london-uk/.
  3. Clark, J. (2007). Coworkers of the world unite [online, dostęp: 2017-02-04]. The American Prospect, October 1. Dostępny w Internecie: http://prospect.org/article/coworkers-world-unite.
  4. (2017). W: Oxford Dictionaries [online, dostęp: 2017-01-21]. Dostępny w Internecie: https://en.oxforddictionaries.com.
  5. (2016) Coworking in the U.S. 2016. Results of the global coworking survey [online, dostęp: 2017–03-24]. Deskmag’s presentation of the US results on coworking 2016 at GCUC, Los Angeles, May 5, 2016. Dostępny w Internecie: https://www.slideshare.net/carstenfoertsch/coworking-in-the-usa-2016.
  6. (2017). Witryna internetowa [dostęp: 2017-01-21]. Dostępny w Internecie: deskmag.com.
  7. Florida, R. (2012). The Rise of Creative Class. New York: Basic Books. ISBN 9780465029938.
  8. Forlano, L. (2009). Work and the open source city [online, dostęp: 2017-03-15]. Urban Omnibus. Dostępny w Internecie: http://urbanomnibus.net/2009/06/work-and-the-open-source-city.
  9. Fosbury & Sons Co-Work / Going East. (2015). ArchDaily [online, dostęp: 2017-03-18]. Dostępny w Internecie: http://www.archdaily.com/802824/fosbury-and-sons-co-work-going-east.
  10. Fost, D. (2008). They’re working on their own, just side by side. New York Times, February 20.
  11. Gandini, A. (2015). The rise of coworking spaces: A literature review. Theory & Politics in Organization, 1, 193–205.
  12. (2016). The new era of coworking [online, dostęp: 2017-03-24]. Dostępny w Internecie: http://www.jll.eu/emea/en-gb/Documents/co-working/doc/JLL_Coworking-Trends-Report.pdf.
  13. Lange, B. (2011). Re-scaling governance in Berlin’s creative economy. Culture Unbound, 3, 187–208.
  14. Mairs, J. (2015). Pop-up office created around a tree trunk in London’s Hoxton Square [online, dostęp: 2017-03-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2015/06/11/pop-up-temporary-office-pilot-hoxton-square-shoreditch-hackney-parks-east-london-rooted-to-tree-trunk-translucentpod/.
  15. Mairs, J. (2017). SelgasCano completes plant-filled co-working space inside Lisbon market hall for Second Home [online, dostęp: 2017-03-15]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2017/02/14/second-home-lisboa-market-hall-co-working-plants-office-selgascano-portugal/.
  16. McKnight, J. (2016). Lesser Architecture transforms Brooklyn factory into colorful co-working space [online, dostęp: 2017-03-16]. Dezeen Website. Dostępny w Internecie: https://www.dezeen.com/2016/03/08/coworking-space-office-interior-leeser-architecture-coworkrs-brooklyn-new-york/.
  17. Merkel, J. (2015). Coworking in the city. Theory & Politics in Organization, 1, 121–139.
  18. Moriset, B. (2014). Building new places of the creative economy. The rise of coworking spaces. 2nd Geography of Innovation International Conference. Utrecht: Utrecht University.
  19. Reed, B. (2007). Co-working: The ultimate in teleworking flexibility [online, dostęp: 2017-02-04]. Network World. Dostępny w Internecie: http://www.networkworld.com/article/2287504/computers/co-working-the-ultimate-in-teleworking-flexibility.html.
  20. Spinuzzi, C. (2012). Working alone together. Coworking as emergent collaborative activity. Journal of Business and Technical Communication, 26(4), 399–441.
  21. (2017). Number of coworking spaces worldwide from 2005 to 2017 [online, dostęp: 2017-03-15]. Statista: The Statistical Portal. New York: Statista Inc. Dostępny w Internecie: http://www.statista.com/statistics/554273/number-of-coworking-spaces-worldwide/.
  22. Sturges, S. (2016). Interchange: Barr Gazetas and Tom Dixon create Camden co-working space [online, dostęp: 2017-03-18]. Wallpaper, May 23. Dostępny w Internecie: https://www.wallpaper.com/architecture/barr-gazetas-and-tom-dixon-create-camden-co-working-space-interchange.
  23. The Warsaw Hub. (2017). Wikipedia: wolna encyklopedia [online, dostęp: 2017-04-01]. Dostępny w Internecie:https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Warsaw_Hub.
  24. US w Krakowie. (2017). M[iasto] Kraków [online, dostęp: 2017-03-24]. Kraków: Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/.
  25. US w Warszawie. (2017). Warszawa [online, dostęp: 2017-03-24]. Warszawa: Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://warszawa.stat.gov.pl/warszawa/.
  26. Złowodzki, M. (1992). O środowisku architektonicznym pracy biurowej. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.