Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2013, nr 1(22), Prace z Zakresu Zarządzania, Rotter-Jarzębińska Katarzyna, Transport drogowy, Turystyka, Wilkońska Anna » ,

ANNA WILKOŃSKA, KATARZYNA ROTTER-JARZĘBIŃSKA: Zachowania transportowe osób odwiedzających Kraków w celach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przyjazdów w okresie organizacji Euro 2012 w Polsce

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Transport i turystyka to dwie działalności gospodarcze ściśle z sobą powiązane, jednakże ze względu na dynamikę zmian stosunkowo rzadko poddawane analizie z punktu widzenia zachowań transportowych turystów. Dlatego w niniejszym artykule zwrócono uwagę na to właśnie zagadnienie, odnosząc się do przypadku Krakowa jako znaczącego ośrodka recepcji turystycznej w Polsce. Uwzględniono przy tym nietypową sytuację, jaką była organizacja w naszym kraju i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 oraz zachowania związane z deklarowanym celem tranzytowym przyjazdu do miasta. W artykule zaprezentowano wyniki badań sondażowych ruchu turystycznego prowadzonych na terenie Krakowa w ostatnich latach. Należy zwrócić uwagę, że zachowania transportowe turystów zmieniają się w czasie i są odmienne w zależności od charakteru podróży. Biorąc pod uwagę środki transportu, w przyjazdach turystycznych do miasta najczęściej wykorzystuje się samochód (ruch krajowy) oraz samolot (ruch zagraniczny i poprawa w układzie ruchu krajowego). Osoby przybywające z motywacją tranzytową częściej przyjeżdżają samochodem, a z kolei megawydarzenia sportowe nieco zmieniają ten układ, kładąc większy nacisk na samolot (w tym czarter) i pociąg. Z punktu widzenia węzłów tranzytowych w przyjazdach do Krakowa najważniejsze znaczenie mają spośród polskich ośrodków: Warszawa i Katowice, a z zagranicznych – Praga, Berlin i Frankfurt.