Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2009, Alejziak Bożena, nr 3(14), Turystyka » ,

BOŻENA ALEJZIAK: Wyjazdy turystyczne młodzieży – cele oraz sposoby spędzania czasu. Analiza porównawcza – lata 2002-2007

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Wyjazdy turystyczne są jednym z bardziej atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież. Są one doskonałą okazją do zdobywania wiedzy, doskonalenia własnych umiejętności, kształtowania ważnych cech charakteru. Pobudzają oraz rozwijają u młodych zainteresowania, które są siłą motoryczną rozwoju osobowości. Osiągnięcie powyższych efektów jest uzależnione w dużej mierze od tego, jak młodzież spędza czas w trakcie wyjazdów turystycznych. W niniejszym artykule postanowiono przeanalizować zmiany i tendencje, jakie zachodzą w sposobach spędzania wolnego czasu przez młodzież podczas długookresowych
    wyjazdów turystycznych na przestrzeni lat 2002–2007. Aby zdiagnozować problem wykorzystano badania prowadzone na ten temat od wielu lat przez Instytut Turystyki w Warszawie. Z analizowanych wskaźników wynika, iż wyraźnie daje się zauważyć tendencja spadkowa biernych bądź mało aktywnych form spędzania czasu, na rzecz poprawy kondycji fizycznej i zdrowia. Nie dotyczy to jednak turystyki kwalifikowanej, gdzie liczba jej uczestników ciągle spada. Pozytywną tendencję zauważono w dziedzinie narciarstwa, gdzie młodzież coraz częściej korzysta z tej formy rekreacji ruchowej. Z roku na rok coraz więcej młodych podczas wyjazdów turystycznych pragnie poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe umiejętności, pogłębiać wiedzę.