Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Kozioł Leszek

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie

LESZEK KOZIOŁ, KAROLINA CHRABĄSZCZ-SARAD: Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych

LESZEK KOZIOŁ: Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie

LESZEK KOZIOŁ, KAZIMIERZ BARWACZ: Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki

LESZEK KOZIOŁ, JANUSZ ZĄBEK: Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu)

LESZEK KOZIOŁ, ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

LESZEK KOZIOŁ, ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta

LESZEK KOZIOŁ, BARBARA BUZOWSKA: Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: The use of tourist motivation factors trichotomy concept in the management process by creating customer value