Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Kozioł Michał

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie

ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ, EUGENIUSZ KULWICKI: Ergonomiczne aspekty wypadkowości przy pracy

MICHAŁ KOZIOŁ: Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie

KAROLINA CHRABĄSZCZ-SARAD, MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie kontraktów menedżerskich w nadzorze właścicielskim przedsiębiorstw komunalnych

LESZEK KOZIOŁ, ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

LESZEK KOZIOŁ, ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: The use of tourist motivation factors trichotomy concept in the management process by creating customer value

EWA ZYCH, MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie e-learningu w procesie tworzenia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa

MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw