Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018

ANNA WOJTOWICZ, ANNA MIKOS, ANNA KARAŚ: Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ WOŹNIAK, JAN SIEKIERSKI: Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie

ANNA PECYNA AGNIESZKA BUCZAJ, AGATA BLICHARZ-KANIA, PIOTR MAKSYM, ZBIGNIEW KOBUS, ZBIGNIEW KRZYSIAK: Postrzeganie zjawiska mobbingu przez pracowników

MICHAŁ KOZIOŁ, LESZEK KAŁKOWSKI, RADOSŁAW PYREK: Technologie informatyczne wykorzystywane w nauczaniu zdalnym pracowników sektora MSP

PAULINA KALINOWSKA, ALEKSANDRA POLAK-SOPIŃSKA, ANNA MĄCZEWSKA: Analiza ergonomiczna stanowiska montażowego

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI: Metoda Servqual w badaniu jakości obsługi klienta indywidualnego usług ubezpieczeń majątkowych

JANUSZ ZĄBEK: Proces obsługi reklamacji konsumentów – zarys nowego podejścia

KRZYSZTOF SALA: Hotele butikowe jako kierunek zmian w hotelarstwie na przykładzie województwa dolnośląskiego

WOJCIECH ŚWIDER: Efekt kontynuacji stóp zwrotu (efekt momentum) na przykładzie wybranych indeksów giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej

PIOTR ADAMCZYK: Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej na tle średniej unijnej