Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018

AGNIESZKA JANIA: Metoda świec japońskich jako narzędzie wizualizacji danych w analizie rynku nieruchomości

WOJCIECH ŚWIDER: Wpływ inflacji, nominalnych stóp procentowych i realnych stóp procentowych na długoterminowe notowania par walutowych USD/JPY, GBP/USD i GBP/JPY

PIOTR KASPRZAK: Wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorców na przykładzie ulgi na działalność innowacyjną w województwach łódzkim i dolnośląskim

JERZY BARUK: Powszechność wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonujących w Unii Europejskiej

JANUSZ ZĄBEK: Uproszczona koncepcja zarządzania energią w organizacjach usługowych na podstawie normy ISO 50001:2011

ANDRZEJ KUCIŃSKI, MAGDALENA BYCZKOWSKA: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw na podstawie analizy rachunku przepływów pieniężnych

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie

ELŻBIETA JANOSIK, EWA KUŁAGOWSKA, STANISŁAW MARZEC, KATARZYNA MAZUR-KAJTA: Wpływ fizycznych czynników środowiska pracy na obciążenia pracą monotypową

KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL: Aspekty środowiska przyrodniczego w projektowaniu obiektów i zespołów biurowych

KRZYSZTOF MALAGA: Bilans przemian w Polsce w latach 1989–2017 w kategoriach transformacji, wolności gospodarczej i wzrostu gospodarczego