Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018

MICHAŁ KOZIOŁ, ANNA MIKOS, KRZYSZTOF LEŚNIAK: Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

ANNA RZEPKA: Wartość dla akcjonariuszy jako cel przedsiębiorstwa – aspekty etyczne

KRZYSZTOF SALA: Zarządzanie hotelarstwem historycznym w Polsce na przykładzie Fundacji Hotele Historyczne Polska (Heritage Hotels Poland)

ELŻBIETA RACEK, SYLWIA KOSMOWSKA: Technologie fabryki przyszłości – automatyzacja i cyfryzacja produkcji w aspekcie koncepcji Przemysłu 4.0

ALEKSANDRA POLAK-SOPIŃSKA, ANNA MĄCZEWSKA, PAULINA KALINOWSKA: Ocena możliwości wykorzystania aplikacji komputerowych do szacowania wydatku energetycznego w organizacji stanowisk pracy

MAŁGORZATA PĘCIŁŁO: Rola czynników organizacyjnych w zarządzaniu BHP

SANDRA ISABEL RODRIGUES BAILOA: Lokalne modele e-administracji – krytyczny przegląd stosowanych rozwiązań

KINGA ZINKOWSKA, ALICJA RYTELEWSKA, JERZY OLSZEWSKI: Wspieranie studentów z niepełnosprawnością w wejściu na rynek pracy poprzez zastosowanie narzędzi coachingowych

ANNA WOJTOWICZ, ANNA MIKOS, ANNA KARAŚ: Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ WOŹNIAK, JAN SIEKIERSKI: Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie