Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Ergonomia

KATARZYNA JACH, JUSTYNA PIWIŃSKA: Wybrane zastosowania technologii informatycznych wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową wszystkich kończyn w sterowaniu komputerem osobistym

ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ, EUGENIUSZ KULWICKI: Ergonomiczne aspekty wypadkowości przy pracy

WIOLETTA OCIECZEK: Szkolenia nieobowiązkowe pracowników a postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy

PAWEŁ KRZOS: Wykorzystanie kolorów jako techniki wyróżniania tekstu

ALEKSANDRA E. JASIAK: Świadomość ergonomiczna i jej kształtowanie

JERZY S. MARCINKOWSKI: Rola edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego

SYLWIA BĘCZKOWSKA, IWONA GRABAREK: Monitorowanie jako element bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych – koncepcja systemu

EWA KUŁAGOWSKA, MARIA KOSIŃSKA, IZABELA KAROLAK: Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki długoterminowej

KATARZYNA WEGNER, ANNA BŁASZCZYK, MAGDALENA ZYGMAŃSKA, MAŁGORZATA BARBARA OGURKOWSKA: Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa u pracowników przemysłu motoryzacyjnego

TOMASZ TOKARSKI, EMILIA IRZMAŃSKA: Ocena obciążenia mięśni kończyny górnej podczas użytkowania rękawic ochronnych do ochrony przed nożami ręcznymi