Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Informatyka

KATARZYNA JACH, JUSTYNA PIWIŃSKA: Wybrane zastosowania technologii informatycznych wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową wszystkich kończyn w sterowaniu komputerem osobistym

PAWEŁ KRZOS: Wykorzystanie kolorów jako techniki wyróżniania tekstu

ŁUKASZ POPŁAWSKI, MAŁGORZATA RUTKOWSKA-PODOŁOWSKA, GRZEGORZ PODOŁOWSKI, RADOSŁAW BUŁAT, MACIEJ STĘPIEŃ: Możliwości wykorzystania baz danych w procesie planowania zrównoważonego rozwoju

JACEK WOŁOSZYN, PAWEŁ WOŁOSZYN: Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji

STANISŁAWA PROĆ: Podpis cyfrowy a bezpieczeństwo gospodarki elektronicznej

MICHAŁ KOZIOŁ: Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych

MAŁGORZATA KUŹNIK-URBAN, WIT URBAN: Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czasowych

JANUSZ MORAJDA: Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie danych ekonomicznych na przykładzie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej

ANNA WOJTOWICZ, WITOLD WOJTOWICZ: Proces informatyzacji i budowy systemu informatycznego zarządzania w organizacji non profit : Studium przypadków

JACEK WOŁOSZYN: Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych