Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Turystyka

KRZYSZTOF SALA: Zarządzanie hotelarstwem historycznym w Polsce na przykładzie Fundacji Hotele Historyczne Polska (Heritage Hotels Poland)

KRZYSZTOF SALA: Hotele butikowe jako kierunek zmian w hotelarstwie na przykładzie województwa dolnośląskiego

BOŻENA ALEJZIAK: Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej

KRZYSZTOF SALA: Rola organizacji pozarządowych w turystyce na przykładzie Stowarzyszenia Doliny Karpia

KRZYSZTOF SALA: Przedsiębiorczość turystyczna na przykładzie województwa lubuskiego – stan obecny i perspektywy rozwoju

KRZYSZTOF SALA: Zielone Szlaki Greenways jako czynnik rozwoju turystyki w Polsce na przykładzie Szlaku Odry

KRZYSZTOF SALA: Ekomuzea jako innowacyjny produkt turystyczny na przykładzie Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie

LAHORKA HALMI, KORNELIJA SEVEROVIĆ: Podejście strategiczne do zarządzania destynacjami turystycznymi

KRZYSZTOF SALA: Klastry jako forma współdziałania i innowacyjności na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta