Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Zarządzanie zasobami ludzkimi

LESZEK KOZIOŁ, KAROLINA CHRABĄSZCZ-SARAD: Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych

JERZY S. MARCINKOWSKI: Rola edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego

MICHAŁ KOZIOŁ: Znaczenie e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie

MAGDALENA GALWAS-GRZESZKIEWICZ, JAN RZEPECKI: Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP

EWA BUDNIAK, WIESŁAW GRZYBOWSKI, JERZY OLSZEWSKI: Ergonomiczne aspekty kształtowania nowych form pracy

LESZEK KOZIOŁ, ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

LESZEK KOZIOŁ, ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

JANUSZ BEREK: Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego – część II

WIESŁAW ŁUKASIŃSKI: Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji

JANUSZ BEREK: Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego