Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2011, nr 1(18), Pedagogika, Prace z Zakresu Oświaty i Wychowania, Puciato Daniel, Szczebak Teresa » ,

DANIEL PUCIATO, TERESA SZCZEBAK: Wybrane aspekty zagospodarowania czasu wolnego u młodzieży z różnych środowisk

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Przedmiotem badań jest problematyka sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież w wieku od 14 do 16 lat, która pochodzi z odmiennych środowisk wychowawczych. Celem badawczym jest natomiast określenie roli, jaką odgrywa środowisko wychowawcze w procesie przygotowania do racjonalnego spędzania wolnego czasu przez młodzież. Materiał empiryczny opracowania stanowią dane uzyskane w wyniku badań przeprowadzonych w czerwcu 2009 roku w Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie. Ogółem przebadano 63 osoby w wieku od 14 do 16 lat, w tym 32 uczniów gimnazjum i 31 wychowanków pogotowia opiekuńczego. Zbierając materiał empiryczny, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w której narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zachowań wolnoczasowych.

    Na podstawie analizy przeprowadzonych badań stwierdzono, że środowisko wychowawcze ma wpływ na miejsce spędzania wolnego czasu i wakacji oraz na częstość podejmowania aktywności ruchowej przez ankietowanych wychowanków. Badani gimnazjaliści spędzali swój wolny czas najczęściej w domu lub w obiektach sportowych, zaś wakacje na wczasach wypoczynkowych z rodzicami. Podwórko i dom to natomiast najczęstsze miejsca aktywności wolnoczasowej ankietowanych wychowanków pogotowia opiekuńczego, którzy swoje wakacje spędzali głównie w domu rodzinnym. Analizowane placówki wychowawcze nie odgrywały jednak dominującej roli w przygotowaniu swoich podopiecznych do korzystania z zinstytucjonalizowanych form zachowań wolnoczasowych oraz nie dostarczały im wystarczających umiejętności w zakresie samodzielnego zagospodarowania czasu wolnego.