Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2014, Dincer Serkan, Edukacja, nr 2(25), Prace z Zakresu Zarządzania » ,

SERKAN DINCER: Program wymiany Erasmus jako edukacyjna współpraca międzykulturowa

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: We współczesnym podejściu do koncepcji edukacyjnych uwzględnia się różnorodne aspekty interdyscyplinarne. Naukowcy działający w różnych dziedzinach rozważają koncepcje edukacyjne na wielu płaszczyznach, współpracując w ramach swojej dziedziny nauki. Pedagogika, podobnie jak inne obszary nauki, również dostosowuje się do tych trendów. Edukacja międzykulturowa jest jednym z najlepszych rozwiązań w ramach interdyscyplinarnego podejścia do edukacji, a program wymiany studentów Erasmus szczególnie przyczynia się do jej rozwoju. W artykule zaprezentowano badania wpływu wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus na edukację. Badania obejmowały różne kraje uczestniczące w programie, co miało ukazać rzetelny obraz badanej dziedziny. W tym celu analizie poddano dostępną literaturę, stosując odpowiednie techniki badania jakości, zinterpretowano wyniki oraz sformułowano wnioski i sugestie odnośnie do dalszych badań. Rezultat końcowy potwierdził, że programy wymiany studentów mają ogromny wpływ na edukację międzykulturową oraz dają możliwość międzynarodowej komunikacji interkulturowej studentów z różnych krajów.