Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Wymogi edycyjne

Wymogi edycyjne

Szanowni Autorzy,
Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze właściwym przygotowaniem tekstów. Zwracamy się zatem z prośbą, aby składane w Wydawnictwie materiały zostały opracowane zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją.