Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Ergonomia, Kosmowska Sylwia, nr 4(40), Racek Elżbieta » ,

ELŻBIETA RACEK, SYLWIA KOSMOWSKA: Technologie fabryki przyszłości – automatyzacja i cyfryzacja produkcji w aspekcie koncepcji Przemysłu 4.0

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORÓW: Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

  ABSTRAKT: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikowi koncepcji Przemysłu 4.0 jako nowoczesnej idei wprowadzającej przedsiębiorstwa w nową erę informatyzacji i robotyzacji. Koncepcja ta dotyczy różnych obszarów funkcjonowania organizacji jako całości, wspomaganych inteligentnymi systemami ułatwiającymi podejmowanie decyzji oraz automatyzacją poprawiającą wydajność i jakość pracy. Idea Przemysłu 4.0 jest koncepcją wyłaniającą się, dlatego istnieje wiele obaw dotyczących tego, czy stanowi ona szansę dla przedsiębiorstw, czy być może jest raczej zagrożeniem. W poniższej pracy przedstawiono założenia koncepcji Przemysłu 4.0 oraz opracowano wyniki badania ankietowego odnośnie do stanu świadomości i przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0. Celem badania ankietowego było rozpoznanie podejścia do nowej koncepcji w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. W ankiecie wskazano wielkość firm biorących udział w badaniu oraz rodzaj przemysłu, do którego one należą. Następnie zaprezentowano, jakie zdaniem tych firm istnieją czynniki wpływające na rozwój innowacji oraz sposoby ich wdrożenia w przedsiębiorstwach. Bardzo istotne jest również wskazanie realnych barier hamujących rozwój w firmie oraz wielkość ich wpływu. Na podstawie uzyskanych wyników badania ankietowego można stwierdzić, że czynnikiem motywującym do działań w kierunku rozwoju są przede wszystkim oczekiwania klientów oraz chęć dalszego istnienia na rynku. Natomiast najważniejszym zasobem, w który przedsiębiorstwa chcą inwestować, są ludzie, których wiedza i doświadczenie są niezastąpione przez maszyny.

  SŁOWA KLUCZOWE: Przemysł 4.0, smart factory, systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy

  BIBLIOGRAFIA

  1. Brandt, M. (2016). Automatisierung bedroht Millionen Arbeitsplätze [online, accessed: 2018-12-20]. Retrieved from: http://ap-verlag.de/automatisierung-bedroht-millionen-arbeitsplaetze/23457/.
  2. Chrzanowski, A., Głażewska, I. (2016). Wpływ rewolucji technologicznej na ewolucję strategicznych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2 (48), 5–34.
  3. (2015). Industry 4.0: Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies [online, accessed: 2018-12-20]. Geneva: Deloitte. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf.
  4. Dmowski, J., Iwasieczko, M., Kowalska, I., Libucha, J., Owerczuk, M., Pławik, K., Suffczyńska-Hałabuz, N. (2016). Przemysł 4.0 PL. Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki? Warszawa: The Boston Consulting Group.
  5. Godlewski, A. (2016). Rewolucja przemysłowa 4.0 po niemiecku [online, accessed: 2018-12-20]. Warszawa: ObserwatorFinansowy.pl. Retrieved from: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rewolucja-przemyslowa-niemcy-produkcja/.
  6. Gontarz, A. (2015). Przemysł 4.0, czyli jedność fizyczna i cybernetyczna [online, accessed: 2019-01-20]. Warszawa: ITwiz Media Group. Retrieved from: https://itwiz.pl/przemysl-4-0-czyli-jednosc-fizyczna-cybernetyczna/.
  7. Iwański, T., Gracel, J. (2016). Przemysł 4.0. Rewolucja już tu jest. Co o niej wiesz? [online, accessed: 2018-12-20]. Kraków: Astor. Retrieved from: https://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_przemysl4_whitepaper.pdf.
  8. Jaworowska, M., Piątek, Z. (2017). Przemysł 4.0 – technologie przyszłości [online, accessed: 2018-12-20]. AutomatykaB2B.pl. Warszawa: AVT-Korporacja Sp. z o.o. Retrieved from: https://automatykab2b.pl/temat-miesiaca/47534-przemysl-4-0-technologie-przyszlosci.
  9. Lee, J. (2013). Industry 4.0 in Big Data Environment. German Harting Magazine, 13 (1), 8–10.
  10. Maślanek, J. (2014). Przemysł 4.0 – rewolucja czy ewolucja? [online, accessed: 2018-12-20]. Raport Specjalny 2014. Katowice: Portal Gospodarczy wnp.pl. Retrieved from: https://www.wnp.pl/artykuly/przemysl-4-0-rewolucja-czy-ewolucja,236764.html.
  11. Sąsiadek, M., Basl, J. (2018). Świadomość i poziom wdrożenia koncepcji Przemysł 4.0 w wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstwach. In: R. Knosala (ed.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Vol. 2 (pp. 189–198). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 9788394128128.
  12. Schöning, H. (2018). Industry 4.0 [online, accessed: 2018-12-20]. it Information Technology. Methods and Applications of Informatics and Information Technology, 60 (3), 121–123, Retrieved from: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/itit.2018.60.issue-3/itit-2018-0015/itit-2018-0015.pdf.
  13. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum. ISBN 9781524758875.
  14. Wang, S., Wan, J., Li, D., Zhang, Ch. (2016). Implementing smart factory of Industrie 4.0: An outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 16 (7), 3–10.ek,