Publikacje

Research Papers Collection » 2018, Innovations & Innovativeness, issue 3(39), Karaś Anna, Management, Mikos Anna, Wojtowicz Anna

ANNA WOJTOWICZ, ANNA MIKOS, ANNA KARAŚ: The conditionings of cultural and organizational system backgrounds on business innovations

Get paper as PDF

AFFILIATION OF THE AUTHORS: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki, Poland

ABSTRACT: The starting point of considerations, presented in the article, is a thesis that a scale of innovative activity depends on innovative ability of enterprises and ability to exploit this potential in the process of introducing innovations. The article assumes the information that an innovative potential of an enterprise is considered to be social and economic features. What is more, these features are shaped during the development of an enterprise and they form the basis for the innovative activity of this enterprise. Those of them which are used constantly and effectively in the commercial process of introducing innovations have an impact on enterprise’s ability to establish innovations. The main aim of the article is to show the impact of cultural and organizational factors of enterprise’s innovation capacity on its business innovation. What is more, the article also provides results of an empirical research about the discussed impact. The main subject of the research is the recognition of cultural and organizational factors that have a permanent and significant influence on capacity for innovation, and then on innovative activity of an enterprise. The first part of the article includes presentations of cultural and organizational factors of innovative ability that create one of its determinants – the organization of work. The second part of the article talks about results of an empirical research. The results describe selected cultural and organizational factors of innovation capacity of enterprises that are located in the Małopolska Region. As the data presented in the article shows, cultural and organizational factors have a significant impact on the innovative capacity of enterprises. They also have an influence on innovative activity, measured by the number of innovations introduced.

KEY WORDS: organizational culture, innovations, innovative potential, capacity for innovation

REFERENCES

 1. Aniszewska, G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816983.
 2. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788374414067.
 3. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 1578518377.
 4. Deal, T.E., Kennedy, A.A. (1983). Culture: A new look through old lenses. Journal of Applied Behavioral Science19(4), 498–505. DOI 10.1177/002188638301900411.
 5. Kline, S.J., Rosenberg, N. (1986). An overview of Innovation, W: R. Landau, N. Rosenberg (eds.). The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (s. 275–305). Washington: National Academy Press. ISBN 0309036305.
 6. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie25(2), 107–116.
 7. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. W: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy (s. 159–172). Cham: Springer. ISBN 9783319477329.
 8. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R., (2014) Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie24(1), 113–122.
 9. Rothwell, R., Zegveld, W. (1985). Reindustrialization and technology. London: Longman. ISBN 0582902010.
 10. Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia EkonomiczneZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach222(2), 87–100.
 11. Stoner, J., Wankel, C. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE. ISBN 8320808618.
 12. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597655.
 13. Wojtczuk-Turek, A. (2009). Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa. W: M. Juchnowicz (red.). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 271–282)Kraków: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375266818.
 14. Zawadzki, K. (2009). Kultura organizacyjna a kreatywność pracowników. W: M. Juchnowicz (red.). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 451–458)Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375266818.