Publikacje

Research Papers Collection » 2018, Human Resource Management, issue 4(40), Kozioł Michał, Leśniak Krzysztof, Management, Mikos Anna

MICHAŁ KOZIOŁ, ANNA MIKOS, KRZYSZTOF LEŚNIAK: Reasons for the insufficient use of e-learning in the employee training process in the sector of small and medium enterprises

Get paper as PDF

AFFIFLIATION OF THE AUTHORS: Małopolska School of Economics in Tarnów, Faculty of Management and Tourism

ABSTRACT: The aim of the article is to identify the reasons for the insufficient use of e-learning training in the SME sector and to indicate ways to reduce it, as well as to present the results of empirical research. The implementation of the foreseen objective was based on: analysis of the results of the predecessors’ researches and the questionnaire. Research, in its scope, included internal reasons for the low use of e-learning training, and so it related to the decision-making sphere of the company. Numerous financial, personnel and information barriers have been identified, as well as lack of a coherent training and knowledge management and poor cooperation with other entities in the sector. External causes derive, among others, from poor knowledge of the principles and methods of conducting cybernetic learning and communication, lack of interest and use of IT tools referred to as the ‘Internet of Things’, and finally low, unsatisfying work-life balance.

KEY WORDS: e-learning trainings, barriers to the use of e-learning, SME sector

REFERENCES

 1. Bargij, J. (2014). Work-life balance, czyli balansowanie między pracą a życiem osobistym [online, accessed: 2016-02-15]. Ready for Future. Wrocław: Fundacja Educover. Retrieved from: http://educover.pl/czaspismo/work-life-balance-czyli-balansowanie-miedzy-praca-a-zyciem-osobistym/.
 2. Borkowska, S. (2004). Praca a życie pozazawodowe. In: S. Borkowska (ed.). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 838789057X.
 3. Brill, J. (2014). The Internet of things: Building trust and maximizing benefits through consumer control. Fordham Law Review, 83 (1), 205–217.
 4. Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów od spraw personalnych. Transl. by G. Łuczkiewicz. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355515.
 5. Dąbrowska, A. (2014). Oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301180003.
 6. Drath R., Horch A. (2014). Industrie 4.0: Hit or hype? IEEE Industrial Electronic Magazine, 8 (2), 56–58.
 7. Kienzler, I. (2003). Słownik terminologii komputerowej angielsko-polski i polsko-angielski. Gdynia: IVAX. ISBN 8388134116.
 8. Kot-Radojewska, M. (2014). Jak zachować równowagę? O work-life balance słów kilka [online, accessed: 2016-02-15]. In: Jobs.pl. Katowice: Jobs.pl SA. Retrieved from: www.jobs.pl/poradniki/jak-zachowac-rownowage-o-work-life-balance-slow-kilka.
 9. Kozioł, M. (2018). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Pelplin: Bernardinum.
 10. López, T. S., Ranasinghe, D. C., Harrison M., McFarlane, D. (2012). Adding sense to the Internet of Things. Personal and Ubiquitous Computing, 16 (3), 291–308.
 11. Mącik, R. (2016). „Internet rzeczy” – postrzegane przez młodych konsumentów korzyści i zagrożenia – wyniki badań wstępnych. In: J. Moczydłowska, Z. Patora-Wysocka (eds.). Nowe trendy w zarządzaniu – perspektywa marketingowa i personalna (pp. 11–27). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (4), part 3. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 12. Monster Polska. (2016). Sukces to równowaga = balans między życiem zawodowym a osobistym [online, accessed: 2016-02-15]. Monster Polska. Retrieved from: http://informacje.monsterpolska.pl/sukces-to-rownowaga-balans-miedzy-zyciem-zawodowym-a-osobistym/article.aspx.
 13. Morgan, G. (ed.). (1983). Beyond method: Strategies for social research. Newbury Park: Sage Publications. ISBN 0803919735.
 14. (2018). Work-Life Balance [online, accessed: 2018-11-20]. In: OECD Better Life Index. Retrieved from: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/.
 15. Ożadowicz, A. (2014). Internet rzeczy w systemach automatyki budynkowej. Napędy i Sterowanie, 12, 88– 93.
 16. Samojlik, M. (2015). Work-life balance [online, accessed: 2016-02-15]. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Retrieved form: www.ecam.ohp.pl/-/work-life-balance-71323.
 17. (2015). Work-life balance: równowaga praca – rodzina [online, accessed: 2015-01-04]. Warszawa: Tchibo. Retrieved from: http://www.tchibo.com/content/1000076/-/pl/kariera/work-life-balance.html;jessionid=36DFFC364F41CDD1C050705D6C6BB5C.