Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia, Karolak Izabela, Kosińska Maria, Kułagowska Ewa, nr 3(35) » ,

EWA KUŁAGOWSKA, MARIA KOSIŃSKA, IZABELA KAROLAK: Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki długoterminowej

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem badań było poznanie warunków pracy, a w szczególności zagrożeń podczas prac wykonywanych przez personel pielęgniarski w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej. W badaniach wykorzystano anonimowe kwestionariusze, które zostały wypełnione przez 95 (84%) pielęgniarek pracujących w siedmiu placówkach opieki długoterminowej. Kwestionariusz zawierał pytania, które dotyczyły procesu pracy, warunków pracy, wyposażenia, obciążenia pracą, zagrożeń, ciężkości wykonywanej pracy oraz dolegliwości odczuwanych w trakcie realizacji świadczeń. W opinii pielęgniarek praca w opiece długoterminowej jest bardzo ciężka. Największymi zagrożeniami i uciążliwościami w ich pracy są: duże obciążenie fizyczne (prace związane z ręcznym podnoszeniem i przemieszczaniem pacjentów) i duże obciążenie psychiczne (związane ze stanem zdrowia pacjentów, agresją pacjentów, trudnością w porozumiewaniu się z nimi). Zebrane dane wskazują, że ponad 90% pielęgniarek w zakładach opieki długoterminowej zgłasza dolegliwości związane z wykonywaną pracą (ból kręgosłupa 97%, ból pleców 78%, ból kończyn górnych 77%, ból kończyn dolnych 66%, ból głowy 45%, ból mięśni 28%, pieczenie powiek 18%, swędzące zmiany skórne 17%, zawroty głowy 15%, ból brzucha 13%).

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Borg, G.A.V. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science in Sport and Exercise, 14(5), 377–381.
  2. Fidecki, W., Wysokiński, M., Kachaniuk, H., Sadurska, A., Dobrowolska, B., Adamska-Kuźmicka, I. (2007). Samodzielność osób w podeszłym wieku przebywających w zakładach opieki długoterminowej. Zdrowie Publiczne, 117(3), 361–363.
  3. Fidecki, W., Wysokiński, M., Wrońska, I., Ślusarz, R. (2011). Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa, 19(1), 1–4.
  4. Kułagowska, E. (2011). Ciężkość pracy w Domu Pomocy Społecznej w opinii personelu. Medycyna Środowiskowa, 14(4), 58–65.
  5. Kułagowska, E., Kosińska, M. (2010). Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Medycyna Pracy, 61(6), 641–647.
  6. Markiewicz, I., Ksykiewicz-Dorota, A. (2009). Czas pracy na pielęgniarskich stanowiskach w zakładach opieki długoterminowej. Zdrowie Publiczne, 119(3), 288–292.
  7. Markiewicz, I., Ksykiewicz-Dorota, A. (2013). Normy obsad pielęgniarskich w zakładach opieki długoterminowej. Problemy Pielęgniarstwa, 21(2), 204–213.
  8. Pytka, D., Doboszyńska, A., Syryło, A. (2012). Ocena stanu psychofizycznego pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej. Zdrowie Publiczne, 122(2), 155–159.
  9. Szymańska-Pomorska, G., Klisowska, I., Misiak, K., Felińczak, A., Dąbek, A., Fal, A.M., Kinal, A., Florkowska, N. (2012). Przygotowanie do profesjonalnego świadczenia usług medycznych na rzecz pacjenta w zakładzie opiekuńczym i realizacja procesu pielęgnowania w opinii pielęgniarek. W: J. Rosińczuk-Tonderys, I. Uchmanowicz (red.). Elementy opieki nad chorym przewlekle (s. 73–85). Wrocław: Med-Pharm. ISBN 978-83-7846-002-2.
  10. Zysnarska, M., Biskupska, M. (2006). Ocena sprawności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w aspekcie skali Barthel. Zdrowie Publiczne, 116(2), 337–339.