Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2001, Majewska Ewa, Szkolnictwo wyższe, zeszyt 4 » ,

EWA MAJEWSKA: Wykorzystanie Internetu w nauczaniu języka angielskiego studentów biznesu

Pobierz artykuł w PDF

    Artykuł porusza problem wykorzystania potencjału informacyjnego globalnej sieci komputerowej jaką jest Internet, w nauczaniu języka angielskiego.
    Dostępne studentom materiały i informacje zamieszczane w sieci, pomagają poprawić ich umiejętności z zakresu rozumienia tekstów specjalistycznych, pisania, słuchania, gramatyki, słownictwa, zwrotów idiomatycznych, a nawet konwersacji w języku angielskim. Autorka porównuje tradycyjne metody nauczania z nowymi metodami interaktywnymi, proponuje sposoby aktywacji studentów, wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć językowych. Praca zawiera listę adresów internetowych proponowanych do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego.