Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, nr 2(38), Ząbek Janusz, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

JANUSZ ZĄBEK: Uproszczona koncepcja zarządzania energią w organizacjach usługowych na podstawie normy ISO 50001:2011

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

  ABSTRAKT: Celem głównym artykułu jest identyfikacja czynników optymalizujących zużycie energii w organizacjach usługowych. Podstawą powstania pracy jest wynik obserwacji funkcjonowania organizacji usługowych z branży motoryzacyjnej. Autor, formułując koncepcję świadomego zarządzania energią w organizacjach usługowych, wykorzystał wybrane wymagania stanowiące treść normy ISO 50001:2011. W artykule wykazano, że problematyka nadzorowanego zużywania energii ze względu na wyczerpywanie zapasów i surowców będących źródłem energii zyskuje ostatnio na znaczeniu. W określonych przypadkach nadzorowane (lub/i systemowe) zarządzanie energią ma związek z ułatwieniem spełniania przez organizację obowiązujących przepisów prawnych. Niejednokrotnie zarządzanie energią umożliwia poprawę wyniku finansowego organizacji. Dowiedziono także, że proste działania, takie jak identyfikacja miejsc poboru energii, montaż automatycznych wyłączników urządzeń, analiza rachunków za zużycie energii czy podejmowanie decyzji zarządczych z uwzględnieniem przesłanek energetycznych, pozwalają na optymalizację zużycia energii. Okazuje się, że wkomponowanie tylko wybranych wymagań normy ISO 50001:2011 w ogólny schemat zarządzania organizacją usługową wystarczy do uzyskania efektu doskonalenia w zakresie zarządzania energią.

  SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie energią, jakość, zarządzanie przedsiębiorstwem, normy ISO, organizacja usługowa

  BIBLIOGRAFIA

  1. Javied, T., Rackow, T., Franke, J. (2015). Implementing Energy Management System to Increase Energy Efficiency in Manufacturing Companies. Procedia CIRP, 26, 156–161.
  2. Koszarek-Cyra, A. (2016). Systemy zarządzania energią jako narzędzie wspierające proces racjonalizacji zużycia energii w organizacjach. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 210–217.
  3. Levemore, G. (2002). Building Energy Management Systems: An Application to Heating, Natura Ventilation, Lighting and Occupant Satisfaction. 3rd ed. London: Taylor & Francis. ISBN
  4. PN-EN ISO 50001:2012 Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.
  5. PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  6. Sikora, T., Ząbek, J. (2011). Refleksje nad jakością w odniesieniu do wybranych aspektów praktycznych. Zarządzanie Jakością, 4, 21–29.
  7. Swisher, J.N. (2005). Cleaner Energy, Greener Profits: Fuel Cells as Cost-Effective Distributed Energy Resources. Snowmass, CO: Rocky Mountain Institute.
  8. Szczepaniak, K. (2014). System zarządzania energią w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 12(4), 389–405.
  9. The ISO Survey. (2017). [online, dostęp: 2018-01-20]. Geneva: International Organization for Standardization. Dostępny w Internecie: https://www.iso.org/the-iso-survey.html.
  10. Ząbek, J. (2016). Idee zrównoważonego rozwoju i ergonomii w działalności regulowanej umowami nienazwanymi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 29(1), 71–83.