Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Bankowość, Borkowski Stanisław, Bucki Dominik, nr 4(36), Pacholarz Wioletta Magdalena, Przybytniowski Jarosław Wenancjusz, Ubezpieczenia » ,

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI, DOMINIK BUCKI, WIOLETTA MAGDALENA PACHOLARZ, STANISŁAW BORKOWSKI: Bancassurance w opinii klienta indywidualnego województwa świętokrzyskiego

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem niniejszego opracowania była analiza poziomu wiedzy, a co za tym idzie – świadomości klienta indywidualnego, mających wpływ na jakość usługi ubezpieczeniowej oferowanej w sektorze ubezpieczeń majątkowych przez pryzmat pośrednictwa ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem usługi bancassurance. Za hipotezę przyjęto, iż metoda SWOT jest skutecznym instrumentem identyfikacji poziomu wiedzy, a co za tym idzie – świadomości klienta indywidualnego, przez pryzmat usługi bancassurance. Koncepcję metodologiczną opracowania oparto na funkcjonalnym ujęciu rynku ubezpieczeniowego i ekonomicznych uwarunkowań działalności tego rynku. Analizy badań były prowadzone z wykorzystaniem wiedzy zawartej w literaturze przedmiotu. Ponadto przeanalizowano strategię rozwoju sektora bankowo-ubezpieczeniowego w oczach klientów z województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem metody analizy SWOT. Przedział czasowy badania obejmował lata 2013–2016. Główna konkluzja, jaka nasuwa się z przeprowadzonej analizy, to iż na obecnym poziomie współpraca zakładu ubezpieczeń i banku w opinii klientów indywidualnych nie ma większych szans rozwoju usługi bancassurance bez wprowadzenia innowacji w produktach bankowo-ubezpieczeniowych.

  SŁOWA KLUCZOWE: pośrednictwo ubezpieczeniowe, związki bankowo-ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń, bank, bancassurance

   

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Bancassurance [2017]. In: Investopedia: Dictionary [online, dostęp: 2017-09-05]. Dostępny w Internecie: https://www.investopedia.com/terms/b/bancassurance.asp.
  2. Benoist, G. (2002). Bancassurance: The new challenges. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 27 (3), 295–303.
  3. Bergendahl, G. (1995). The profitability of bancassurance for European banks. International Journal of Bank Marketing, 13 (1), 17–28.
  4. Carow, K.A. (2001). The wealth effects of allowing bank entry into the insurance industry. The Journal of Risk and Insurance, 68 (1), 129–150.
  5. Chang, P., Peng, J., Ku Fan, Ch. (2011). A comparison of bancassurance and traditional insurer sales channels. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 36 (1), 76–93.
  6. Cummins, J.D., Rubio-Misas, M. (2007). Deregulation, consolidation, and efficiency: evidence from the Spanish insurance industry. Journal of Money, Credit, and Banking, 38 (2), 323–355.
  7. Cummins, J.D., Tennyson, S., Weiss, M.A. (1999). Consolidation and efficiency in the US life insurance industry. Journal of Banking and Finance, 23 (2–4), 325–357.
  8. Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast). Official Journal of the European Union, L 26/19.
  9. Fenn, P., Vencappa, D., Diacon, S., Klumpes, P., O’Brien, C. (2008). Market structure and the efficiency of European insurance companies: A stochastic frontier analysis. Journal of Banking and Finance, 32 (1), 86–100.
  10. Gebauer, J., Schober, F. (2006). Information system flexibility and the cost efficiency of business process. Journal of the Association for Information Systems, 7 (3), 122–147.
  11. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 9788320818246.
  12. Gladstone, B. (2000). From know-how to knowledge: The essential guide to understanding and implementing knowledge management. London: Industrial Society. ISBN 1858358809.
  13. Jeżerys, B.M. (2000). Metoda SWOT. W: U. Gołaszewska-Kaczan (Red.). Analiza strategiczna (pp. 85–86). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 8387884421.
  14. Klasik, A. (1993). Studia prospektywne i analiza strategiczna. W: A. Klasik (Red.). Planowanie strategiczne. Warszawa: PWE. ISBN 8320809086.
  15. Kozarkiewicz-Chlebowska, A. (2001). Koncepcja zarządzania wiedzą, jej geneza, zastosowanie i perspektywy. In: L. Pasieczny (ed.). Polska w Europie – Polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Dorobek Szkoły Letniej „Warszawa 2000”, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. ISBN 838684664X.
  16. Messyasz-Handschke, A. (2002). Bancassurance – współpraca czy konkurencja? Bank i Kredyt, 4, 50–62.
  17. Mrozowska, B. (2012). Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku. Prawo Asekuracyjne, 72 (3), 30–47.
  18. Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE. ISBN 8320816335.
  19. Obłój, K., Sosnowski, M. (2014). Analiza sił i słabości firmy: budowanie profilu konkurencyjnego. In: K. Obłój (Red.). Strategia organizacji. Warszawa: PWE. ISBN 9788320821659.
  20. Orłowski, C. (2011). Konsumenci bancassurance. Gazeta Bankowa, 12, 41–44.
  21. Przybytniowski, J.W. (2009). Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. ISBN 9788371334009.
  22. Swacha-Lech, M. (2008). Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560305.
  23. Szczepankowski, P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301131314.
  24. Śliperski, M. (2002). Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Warszawa: Difin. ISBN 8372512787.
  25. www.lse.co.uk/financeglossary
  26. Żabiński, L. (Red.). (2000). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. ISBN 8387265918.