Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2015, Ekonomia, nr 2-3(27), Pacholarz Wioletta Magdalena, Przybytniowski Jarosław Wenancjusz, Sektor energetyczny » ,

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI, WIOLETTA MAGDALENA PACHOLARZ: Ekonomiczne i gospodarcze aspekty rozwoju sektora energetycznego w województwie świętokrzyskim

Pobierz artykuł w PDF

    ABSTRAKT: Sektor energetyczny w Polsce zmaga się z poważnymi wyzwaniami europejskimi i globalnymi w zakresie innowacyjnej gospodarki energetycznej, w tym zwłaszcza rozwoju sprawdzonych dróg finansowania i zabezpieczenia ryzyka w najbardziej technologicznie i ekonomicznie rozwiniętych społeczeństwach współczesnej gospodarki rynkowej (szerzej: Przybytniowski, 2014, s. 53–62; Grzebieniak, 2015, s. 59–65). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej stają się jednymi z wiodących kierunków działania kraju, celem kształtowania specjalizacji regionalnej w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego, w tym zachowania unikatowych walorów krajobrazowych w skali europejskiej i światowej. Celem niniejszego opracowania jest badanie oraz analiza rozwoju polskiego sektora energetycznego na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Na tej podstawie została sformułowana teza, że polityka bezpieczeństwa energetycznego staje się dłuższą perspektywą potrzeb dostępu do głównych zasobów energetycznych. Dla przeprowadzenia głębszej analizy z omawianej problematyki autor posłużył się wiedzą zawartą w literaturze przedmiotu oraz danymi statystycznymi prezentującymi stan i strukturę województwa świętokrzyskiego w obszarze rozwoju sektora energetycznego.