Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Baruk Jerzy, Innowacje w przedsiębiorstwie, nr 2(38), Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

JERZY BARUK: Powszechność wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonujących w Unii Europejskiej

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny

  ABSTRAKT: Celem publikacji jest dokonanie analizy statystyczno-porównawczej powszechności planowania i wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawę takiej analizy stanowi materiał empiryczny pochodzący z badań kwestionariuszowych przeprowadzonych przez TNS Political & Social w lutym 2015 i 2016 roku. Do opracowania publikacji wykorzystano dwie metody badawcze: analizę krytyczno-poznawczą piśmiennictwa oraz analizę statystyczno-porównawczą materiału empirycznego. Artykuł składa się z wprowadzenia, części empirycznej i zakończenia. Analiza materiału empirycznego wskazuje na względnie niską i zróżnicowaną powszechność planowania i wykorzystania nowoczesnych technologii. Średnio w UE 66% przedsiębiorstw nie wykorzystało żadnej nowoczesnej technologii, tj. o 14 p.p. więcej niż rok wcześniej. 64% firm nie planowało wdrożenia w kolejnych 12 miesiącach żadnej nowoczesnej technologii, tj. więcej o 12 p.p. niż rok wcześniej. Wydaje się, że przyczynami takiego stanu były: błędy w zarządzaniu; koncentracja uwagi kierowników na sprawach bieżących; unikanie zarządzania strategicznego i przez innowacje; ograniczone zainteresowanie pozyskiwaniem informacji rynkowych; zbyt małe włączanie klientów do współtworzenia wartości; ograniczone nawiązywanie współpracy z organizacjami zewnętrznymi w ramach sieci.

  SŁOWA KLUCZOWE: innowacja, kierownik, przedsiębiorstwo, nowoczesna technologia, strategia, zarządzanie

  BIBLIOGRAFIA

  1. Advanced technology. (2017). W: Gartner IT Glossary [online, dostęp: 2017-09-24]. Dostępny w Internecie: http://www.gartner.com/it-glossary/advanced-technology.
  2. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788374414067.
  3. Baruk, J. (2017). Wybrane aspekty wdrażania i komercjalizacji innowacji marketingowych. Marketing i Rynek, 2, 2–14.
  4. Cavalcante, S.A. (2013). Understanding the impact of technology on firms’ business models. European Journal of Innovation Management, 16(3), 285–300.
  5. Chernetska, D. (2017). Expanding frontiers of customer knowledge management to sustain competitive advantage: The mediating role of predictive analytics. Eurasian Journal of Business and Management, 5(1), 1–15.
  6. Della Corte, V., Zamparelli, G., Micera, R. (2013). Innovation in tradition-based firms: Dynamic knowledge for international competitiveness. European Journal of Innovation Management, 16(4), 405–439.
  7. Griffin, R. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149444.
  8. Innobarometer 2015 – the innovation trends at EU enterprises. Report. Flash Eurobarometer 415 – TNS Political & Social, September 2015.
  9. Innobarometer 2016 – EU business innovation trends. Report. Flash Eurobarometer 433 – TNS Political & Social, February 2016.
  10. Krusinskas, R., Norvaisiene, R., Lakstutiene, A., Vaitkevicius, S. (2015). Investment, innovation and firm performance: Empirical evidence from small manufacturing industries. Journal of Finance and Economics, 3(6), 122–131.
  11. Lee, S.M., Olson, D.L., Trimi, S. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817–831.
  12. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE. ISBN 8320815800.
  13. Roach, D.C., Ryman, J.A., Makani, J. (2016). Effectuation, innovation and performance in SMEs: an empirical study. European Journal of Innovation Management, 19(2), 214–238.
  14. Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788323502487.
  15. Task Force Meeting on Oslo Manual Revision. (2004). Chapter 3: innovation definitions, Eurostat, Luxembourg, 24 November 2004.