Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Architektura, Ergonomia, Krause-Brykalska Karolina, nr 3(35) » ,

KAROLINA KRAUSE-BRYKALSKA: Ergonomia we współczesnej architekturze

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Artykuł stanowi refleksję nad współczesną architekturą w ujęciu rozwiązań ergonomicznych. Analizą objęte będą nieprawidłowości obiektów użyteczności publicznej, takie jak nieprawidłowości związane z oświatą, wydarzeniami kulturalnymi czy handlowe, a w szczególności ich części wspólne: strefa wejściowa – w terenie i w budynku, klatka schodowa, recepcja (pomieszczenia do przyjmowania klientów, sekretariaty, poczekalnie), sanitariat. Są to przestrzenie przeznaczone m.in. dla osób w różnym wieku, o zróżnicowanych możliwościami motorycznymi, znających mniej lub bardziej dany obiekt. Powinny się one charakteryzować dostępnością, czytelnością, a ich rozwiązania nie mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wygodę użytkowników to m.in.: projektant, właściciel (zarządca) i ustawodawca zapewniający wymagania w aktach prawnych. Każdy z tych podmiotów ma na uwadze dobro użytkownika, jednakże nietrudno wprowadzić rozwiązanie, które odbiega od zamierzonych celów. Przykładowo w projekcie architektonicznym, który jest wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym, zajmującym się makroskalą założeń przestrzennych w terenie, łatwo przeoczyć taki detal jak układ płytek w sanitariatach. Istotne jest współgranie nowoczesnych, pięknych rozwiązań z potrzebami psychofizycznymi człowieka. Artykuł jest zestawieniem i analizą wybranych przypadków istniejących nieprawidłowości zaobserwowanych przez autorkę.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Gedliczka, A. (2001). Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. Warszawa: CIOP. ISBN 8388703382.
  2. Kuryłowicz, E., Johnni, P., Thuresson, C. (2005). Projektowanie uniwersalne: Sztokholm miasto dla wszystkich. Warszawa: Integracja. ISBN 8389681013.
  3. Nowak, E. (2000). Atlas antropometryczny populacji polskiej: dane do projektowania. Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. ISBN 8390935813.
  4. Sinnott, R. (1985). Safety and Security in Building Design. New York: VNR. ISBN 0442282125.
  5. Ujma-Wąsowicz, K. (2005). Ergonomia w architekturze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń dla studentów. Gliwice: Politechnika Śląska. ISBN 8373352597.
  6. Wysocki, M. (2010). Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych: pozawzrokowa percepcja przestrzeni. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 9788373483415.
  7. Złowodzki, M. (2008). O ergonomii i architekturze. Kraków: Politechnika Krakowska. ISBN 9788372424662.