Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2015, Jach Katarzyna, nr 2-3(27), Rynek pracy » ,

KATARZYNA JACH: Efektywność zatrudnieniowa oraz ekonomiczna usług poradnictwa zawodowego w Pomorskim Ośrodku Kompetencji. Wyniki testowania

Pobierz artykuł w PDF

    ABSTRAKT: W artykule przedstawiono analizę efektywności zatrudnieniowej Pomorskiego Ośrodka Kompetencji (POK) w porównaniu z innymi instrumentami aktywizacyjnymi rynku pracy (ALMP) stosowanymi w Polsce. Ukazano zakres działalności POK funkcjonującego w ramach struktur Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku jako innowacyjny ośrodek testujący. Ośrodek przeprowadza badanie kompetencji psychologicznych próbkami pracy, badanie możliwości funkcjonalnych (sprawności fizycznej) oraz doradztwo ergonomiczne w zakresie aktywności fizycznej, techniki pracy i wyposażenia stanowiska dla klientów publicznych służb zatrudnienia (PSZ). Zaprezentowano ocenę skuteczności działania Ośrodka w opinii jego klientów, pracowników PSZ oraz na podstawie danych dotyczących zatrudnienia klientów POK. Przeprowadzono także analizę efektywności kosztowej Ośrodka, wykazując jego wysoką wydajność w porównaniu z innymi formami aktywizacji na polskim rynku pracy. W podsumowaniu wskazano, że stosowane w POK instrumenty aktywizacyjne charakteryzują się stosunkowo wysoką skutecznością również według innych badań.