Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Ergonomia, Lis Katarzyna, nr 3(31), Rymaniak Janusz » ,

KATARZYNA LIS, JANUSZ RYMANIAK: Fizyczne cechy pracy w perspektywie pracowników i pracodawców

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem artykułu jest ukazanie różnic w postrzeganiu kryteriów fizycznych cech pracy przez pracodawców i pracowników, a także wskazanie obszarów i zakresu tych różnic na potrzeby opracowania narzędzi teoretycznych i formuł praktycznych współpracy w kreowaniu warunków pracy. Autorzy przedstawiają współczesne koncepcje fizycznych cech pracy z punktu widzenia projektowania pracy w ujęciu zarządzania oraz ergonomii. Teoretycznym modelem zarządzania zastosowanym w badaniu jest koncepcja cech pracy Granta, Frieda, Juillerat, która ze względu na kryteria cech fizycznych została odniesiona do kryteriów ergonomicznych. Na tej podstawie autorzy prezentują wyniki badań zawierające opinie pracowników i pracodawców. Pozwoliło to na określenie pola różnic postrzegania  problemów fizycznych cech pracy przez obie grupy respondentów oraz ukazanie ich konsekwencji teoretycznych i praktycznych. Zidentyfikowane w analizie badawczej istotne różnice opinii pracodawców i pracowników w obszarze kryteriów cech fizycznych występują w odniesieniu do obciążenia psychospołecznego oraz środowiska pracy. Te kryteria cech fizycznych są uznawane za mniej ważne przez pracodawców niż przez pracowników. Zaprezentowane wnioski stanowią propozycje określania kierunków dalszych badań oraz  rozwiązań praktycznych. Takie ukierunkowanie badań umożliwi w przyszłości zniwelowanie różnic poglądów obu grup w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Brown, O. Jr. (2002). Macroergonomic methods: participation. W: H.W. Hendrik, B.M. Kleiner (eds.). Macroergonomics: Theory, Methods, and Applications (s. 25–44). Mehwah: Lawrence Erlbaum Associates.
  2. Cordery, J., Parker, S.K. (2007). Work organization. W: P. Boxall, J. Purcell, P. Wright (eds.). Oxford Handbook of Human Resource Management (s. 187–209). New York: Oxford University Press. ISBN 9780199282517.
  3. Cullinane, S.-J., Bosak, J., Flood, P.C., Demerouti, E. (2013). Job design under lean manufacturing and its impact on employee outcomes. Organizational Psychology Review, 3(1), 41–61. Doi:10.1177/2041386612456412.
  4. Grant, A.M., Fried, Y., Juillerat, T.L. (2011). Work matters: Job design in classic and contemporary perspectives. W: S. Zedeck (ed.). APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Vol. 1: Building and Developing the Organization (s. 417–453).  Washington, DC: American Psychological Association. ISBN 978-1-4338-0727-5.
  5. Grant, A.M., Parker, S. (2009). 7 redesigning work design theories: The rise of relational and proactive perspectives. The Academy of Management Annals, 3(1), 317–375. Doi: 10.1080/19416520903047327.
  6. Jasiak, A., Misztal, A. (2004). Makroergonomia i projektowanie makroergonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 83-7143-471-5.
  7. Jasiak, A., Pacholski, L., Prussak, W., Spychala, M., Tytyk, E. (1986–1988). Projekt Polskiej Normy PN-88/N-08007 Ergonomiczna atestacja maszyn i urządzeń. Podstawy metodyczne. Poznań: Instytut Organizacji Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
  8. Lis, K. (2012). The labour market and material environment design. W: 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) (s. 3521–3530). Louisville: USA Publishing. ISBN 978-0-9796435-5-2.
  9. Morgeson, F.P., Campion, M.A. (2003). Work design. W: W.C. Borman, D.R. Ilgen, R.J. Klimoski (eds.). Handbook of Psychology: Industrial and Organizational Psychology. Vol. 12 (s. 423–452). Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-38320-1.
  10. Morgeson, F.P., Garza, A.S., Campion, M.A. (2012). Work design. W: N. Schmitt, S. Highhouse (eds.). Handbook of Psychology: Industrial and Organizational Psychology. Vol. 12 (s. 525–559). 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-76887-7.
  11. Morgeson, F.P., Humphrey, S.E. (2008). Job and team design: Toward a more integrative conceptualization of work design. W: J.J. Martocchio (ed.). Research in Personnel and Human Resources Management, 27 (s. 39–91). ISBN 978-1-84855-004-9.
  12. Olszewski, J. (2013). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7417-775-7.
  13. Pacholski, L., Jasiak, A. (2011). Makroergonomia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 978-83-7775-045-2.
  14. Parker, S.K., Ohly, S. (2008). Designing motivating jobs: An expanded framework for linking work to motivation. W: R. Kanfer, G. Chen, R.D. Pritchard (eds.). Work Motivation: Past, Present and Future (s. 233–284). New York; Abingdon: Routledge. ISBN 978-0805857450.
  15. Rymaniak, J. (2015). Współczesne cechy pracy: koncepcja teoretyczna i weryfikacja empiryczna. W: M. Makowiec (red.). Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych (s. 15–22). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 978-83-941580-2-6.
  16. Rymaniak, J. (2016). Contemporary labour and human resources management as seen by the production sector and the judiciary employees. W: Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education (s. 1173–1184). Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Human Factors, Business Management and Society, July 27–31, 2016, Walt Disney World®, Florida, USA. Springer. ISBN 978-3-319-42069-1.
  17. Tytyk, E. (2001). Projektowanie ergonomiczne. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13611-12.
  18. Vink, P., Koningsveld, E.A.P., Molenbroek, J.F. (2006). Positive outcomes of participatory ergonomics in terms of higher comfort and productivity. Applied Ergonomics, 37, 537–546.
  19. Wieczorkowska-Wierzbińska, G., Wierzbiński, J., Król, G. (2015). Metody ilościowe. W: M. Kostera (red.). Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym (s. 176–177). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno. ISBN 978-83-7963-010-3.