Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2013, Barwacz Kazimierz, Nadzór korporacyjny, nr 2(23), Prace z Zakresu Zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

KAZIMIERZ BARWACZ: Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi zamówienia in house

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono dyskusję wokół istoty i znaczenia prywatyzacji celów publicznych. Dokonano prezentacji metod ich prywatyzacji, a także omówiono szczegółowo popularne obecnie tak zwane zlecenie in house. Całość zagadnienia została opisana w kontekście sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółką realizującą tego typu zlecenie. W dalszej części artykułu zaprezentowano analizę przypadku funkcjonowania tego typu spółek oraz przedstawiono ramowy model struktury nadzorczej na przykładzie badań empirycznych spółek komunalnych. W końcowej części artykułu umieszczono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.