Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Ekonomia, Malaga Krzysztof, nr 1(37) » ,

KRZYSZTOF MALAGA: Bilans przemian w Polsce w latach 1989–2017 w kategoriach transformacji, wolności gospodarczej i wzrostu gospodarczego

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem artykułu jest ogólna ocena przemian gospodarczych, społecznych i politycznych w Polsce w latach 1989–2017 oraz identyfikacja ważniejszych współczesnych wyzwań w krótkim horyzoncie czasu. Do jej sformułowania wykorzystane zostaną wskaźniki: transformacji (The Heritage Foundation i „The Wall Street Journal”), wolności gospodarczej (European Bank of Reconstruction and Development) oraz wzrostu gospodarczego (PKB, PKB per capita). Na podstawie przedstawionych w artykule wyników elementarnych analiz, w tym zestawień z Francją, Rumunią, Niemcami, USA i krajami Grupy Wyszehradzkiej, uznano, że bilans ten jest pozytywny, a omawiany okres w historii III Rzeczypospolitej może być porównywany z „chwalebnym trzydziestoleciem” w powojennej historii Europy Zachodniej. W zakończeniu stwierdzono, że dalszy rozwój Polski w krótkim i średnim okresie zależy przede wszystkim od poprawy jakości porządku instytucjonalnego, respektowania prawa i zasad demokracji oraz uniknięcia pułapki średniego dochodu.

  SŁOWA KLUCZOWE: przemiany, transformacja, gospodarka centralnie planowana, gospodarka rynkowa, wolność gospodarcza, wzrost gospodarczy, zmiany polityczne w Polsce

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Fourastié, J. (1979). Les Trente Glorieuses: ou, La Révolution invisible de 1946 à 1975. Paris: Fayard. ISBN 2213006830.
  2. Gomułka, S. (2016). Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301184643.
  3. Index of Economic Freedom. (2018). [online, dostęp: 2018-01-14]. Washington: The Heritage Foundation. Dostępny w Internecie: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.
  4. Kornai, J. (1984). Socialisme et l’économie de la pénurie. Paris: Economica. ISBN 2717808140.
  5. La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. (2018). [Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; online, dostęp: 2018-01-14]. Dostępny w Internecie: http://www.ebrd.com/fr/home.
  6. La Banque mondiale. (2018). [Bank Światowy; online, dostęp: 2018-01-14]. Dostępny w Internecie: https:// donnees.banquemondiale.org/.
  7. Malaga, K. (2011). The main strands and dilemmas of contemporary economic growth theory. Argumenta Oeconomica, 1(26), 17−42.
  8. Malaga, K. (2014). Les dilemmes de la théorie de la croissance économique versus la théorie de la croissance unifiée d’Oded Galor. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(12), 121−145.
  9. Nölke, A., Vliegenthart, A. (2009). Enlargement the varieties of capitalism. The emergence of dependent market economies in East Central Europe. World Politics, 61(4), 670–702.