Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, nr 1(33), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Ekomuzea jako innowacyjny produkt turystyczny na przykładzie Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem niniejszej publikacji było przedstawienie koncepcji ekomuzeów jako innowacyjnego i nowoczesnego produktu turystycznego. Artykuł został poświęcony wyjątkowemu ekomuzeum w Polsce, jakim jest Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie. W pracy dokonano charakterystyki definicji i pojęcia ekomuzeum, ukazano jego szczególny charakter oraz wskazano istotne różnice między ekomuzeum a muzeum tradycyjnym. Opisano zalążki i rozwój ekomuzeów na świecie i w Polsce, zaprezentowano także ich obecną sytuację. Podano przykłady regionów o wysokim zagęszczeniu muzeów rozproszonych. Artykuł powstał przy wykorzystaniu materiałów książkowych, czasopism, jak i na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio u źródła. Metodę badawczą zastosowaną w publikacji stanowiła krytyka piśmiennicza i wywiad telefoniczny. Wyniki badań pozytywnie zweryfikowały postawioną tezę, że ekomuzea to innowacyjny produkt turystyczny, również na rynku polskim.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Corsane, G., Davis, P., Elliot, S., Maggi, M., Murtas, D., Rogers, S. (2007). Ecomuseum evaluation: experiences in Piemonte and Liguria, Italy. International Journal of Heritage Studies, 13(2), 101−116.
  2. Davis, P. (1999). Ecomuseums: A Sense of Place. London: Leicester University Press. ISBN 0718502086.
  3. Davis, P. (2005). Places, “cultural touchstones” and the ecomuseum. W: G. Corsane (ed.). Heritage, Museums and Galleries: An Introductory Reader. London−New York: Routledge. ISBN 9780415289467.
  4. Davis, P. (2008). New Museologies and the Ecomuseum. W: B. Graham, P. Howard (eds.). The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Aldershot: Ashgate. ISBN 9780754649229.
  5. Davis, P. (2009). Ecomuseums and the representation of place. Rivista Geografica Italiana, 116, 483–503.
  6. Ekomuzea. (2016) [online, dostęp: 2016-12-05]. Kraina Łęgów Odrzańskich. Dostępny w Internecie: http:// www.lgdodra.pl/ekomuzea.
  7. Ekomuzea Dolnośląskie. (2016) [online, dostęp: 2016-12-02]. Dostępny w Internecie: http://www.ekomuzea.eko.org.pl/index.php/pl/article/Ekomuzea%20dolnoslaskie.
  8. Gałuszka, N., Kazior, B., Zaręba, D. (2008). Turystyka dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 9788392518952.
  9. Hauenschild, A. (1998). Claims and Reality of New Museology: Case Studies in Canada, the United States and Mexico. Washington, DC: Center for Museum Studies; Smithsonian Institution. ISBN 3882990635.
  10. Januszewski, S. (1990). Ekomuzeum Fourmies-Trélon we Francji [online, dostęp: 2016-12-01]. Muzealnictwo, 33, 48−54. Dostępny w Internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Muzealnictwo/Muzealnictwo-r1990-t33/Muzealnictwo-r1990-t33-s48-54/Muzealnictwo-r1990-t33-s48-54.pdf.
  11. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE. ISBN 8320815649.
  12. Mapa Ekomuzeum w Dobkowie. (2016). Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie [online, dostęp: 2016-11-21].Dostępny w Internecie: http://ekomuzeum.info/ekomuzeum-w-dobkowie/.
  13. Mitura, T., Buczek-Kowalik, M. (2012). Ekomuzea w Polsce – przykład nowej muzeologii i promocji dziedzictwanaturalnego. Folia Geographica, 20, 173–183.
  14. Stowarzyszenie Greenways Polska. (2016) [online, dostęp: 2016-11-23]. Dostępny w Internecie: http://www.greenways.org.pl/.
  15. W Polsce działa 15 ekomuzeów. (2010). Onet Podróże [online, dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w Internecie:http://podroze.onet.pl/w-polsce-dziala-15-ekomuzeow/pmt6x.
  16. W Polsce też są wulkany. Czy mogą nagle wybuchnąć? (2014). Twoja pogoda.pl [online, dostęp: 2016-11-22].Dostępny w Internecie: http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/113631,w-polsce-tez-sa-wulkany-czymoga-nagle-wybuchnac.
  17. Widawski, K. (2011). Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystaniew turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. ISBN 978832673049.
  18. Zaręba, D. (red.). (2008). Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: