Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Hotelarstwo, nr 3(39), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Hotele butikowe jako kierunek zmian w hotelarstwie na przykładzie województwa dolnośląskiego

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Politologii

  ABSTRAKT: Baza noclegowa stanowi jedną z najważniejszych determinant popytu turystycznego. Jej jakość wpływa znacząco na poziom usług turystycznych na terenie danego kraju. Hotelarstwo to jeden z najciekawszych segmentów tworzących bazę noclegową. Wśród wielu rodzajów hoteli godnymi uwagi są hotele butikowe. Celem artykułu było przedstawienie pozycji hoteli butikowych na rynku hotelarskim w województwie dolnośląskim. Publikację opracowano, opierając się na dostępnej literaturze i danych statystycznych, jak również dokonując przeglądu danych netograficznych. Przedstawiono w niej zwięźle czynniki wpływające na potencjał rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku. W pracy scharakteryzowano infrastrukturę omawianego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa. Prowadzono jego porównanie z innymi regionami w Polsce. Największą uwagę poświęcono hotelarstwu butikowemu w regionie dolnośląskim. Zdefiniowano hotele butikowe oraz scharakteryzowano ich klientelę. Przedstawiono czynniki rozwoju hotelarstwa butikowego w województwie dolnośląskim. Dokonano prezentacji hoteli butikowych w województwie dolnośląskim skategoryzowanych jako cztero- i pięciogwiazdkowe. Pokrótce opisano najważniejsze hotele butikowe w omawianym regionie i przytoczono opinie na ich temat. Metodami badawczymi zastosowanymi w artykule były krytyka piśmiennicza, wywiad telefoniczny i analiza danych zastanych oraz danych statystycznych. Tezą, jaką należy postawić w pracy, jest założenie, że hotele butikowe stanowią atrakcyjną ofertę noclegową dla wymagających turystów. Wyniki badań pozytywnie zweryfikowały postawioną tezę. Wnioski, jakie wyciągnięto z badań, wyraźnie informują o przyszłości tego typu segmentu hotelarskiego w omawianym regionie.

  SŁOWA KLUCZOWE: infrastruktura turystyczna, hotele butikowe, hotele historyczne, ruch turystyczny, województwo dolnośląskie

  BIBLIOGRAIFA

  1. Anhar, L. (2001). The definition of boutique hotels [online, dostęp: 2016-12-02]. Maastricht: Hospitality Net. Dostępny w Internecie: https://www.hospitalitynet.org/news/4010409.html.
  2. Buczkowska, A. (2008). Turystyka kulturowa. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego. ISBN 9788388923999.
  3. Eysymontt, D., Eysymontt, R. (2015). Przedwojenny Wrocław i Dolny Śląsk. Warszawa – Wrocław: Wydawnictwo RM; Uniwersytet Wrocławski. ISBN 9788377730874.
  4. Fabiszewski, J. (red.). (2005). Przyroda Dolnego Śląska. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk. ISBN 9788391738610.
  5. Galas, A., Galas, A. (2004). Dzieje Śląska w datach. Wrocław: Cadus. ISBN 8391761622.
  6. Gontar, B., Gontar, Z. (2016). Zrównoważona turystyk. Strategiczny wybór projektów ICT. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788380885820.
  7. (2017). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-0632.
  8. Hołubowska, A. (red.). (2008). Szlak Odry. W Krainie Łęgów Odrzańskich. Kraków: Amistad. ISBN 9788375600438.
  9. Idziak, M. (2013). Wioski tematyczne w Polsce w latach 1997–2013 [online, dostęp: 2016-06-28]. Dostępny w Internecie: http://www.wioskitematyczne.org.pl/files/Wioski%20tematyczne%201997%20-%202013.pdf.
  10. Jagiełło, J. (2016). Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. 3: Nizina Śląska. Warszawa: Wydawnictwo Ciekawe Miejsca.net. ISBN 9788365499059.
  11. Kamińska, W. (red.). (2015). Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
  12. Kita, J. (2016). Zapomniane polskie uzdrowiska. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy. ISBN 9788377292457.
  13. Meeting Planer (2010) Butikowa alternatywa dla hoteli sieciowych [online, dostęp: 2017-08-11]. Warszawa: Meeting Planer. Dostępny w Internecie: http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,9,butikowa-alternatywa-dla-hoteli-sieciowych.html.
  14. Pilch, J. (2005). Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa: Arkady. ISBN 9788321343662.
  15. Sala, K. (2018). Postmodernistyczne zachowania konsumentów na rynku turystycznym w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 9788380841116.
  16. Sikora, J. (2012). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325535797.
  17. Staffa, M. (red.). (1992). Słownik geografii turystycznej Sudetów. T. 13: Góry Stołowe. Wrocław: Wydawnictwo PTTK „Kraj”. ISBN 8370050956.
  18. Vademecum turystyczne Dolny Śląsk od A do Z. (2008). Wrocław: Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
  19. Wrzesiński, W. (2006). Dolny Śląsk. Monografia historyczna. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788322927632.
  20. Wyrzykowski, J. (red.). (2004). Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo AWF. ISBN 8389156237.
  21. Wyszowska, I., Awedyk, M. (2014). Hotele butikowe w zaadaptowanych zabytkowych kamienicach poznańskich jako atrakcja turystyczna. Turystyka i Rekreacja, 11(2), 110–120.
  22. Zaręba, D. (2017). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301160173.
  23. Zaręba, D. (red.). (2007). Zielone szlaki – greenways: praktyczny poradnik. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 8392215419.

   

  NETOGRAFIA

  1. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: http://stat.gov.pl/ [dostęp: 2017-08-11].
  2. Ministerstwo Sportu i Turystyki: https://www.msit.gov.pl [dostęp: 2017-09-18].
  3. Stayful Blog: http://stayful.com/boutique-hotel/ [dostęp: 2016-12-10].
  4. The Granary – La Suite Hotel we Wrocławiu: http://www.thegranaryhotel.com/default-pl.html [dostęp: 2017-09-10].
  5. Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel w Goli Dzierżoniowskiej: http://www.uroczysko7stawow.pl/hotel/zamek [dostęp: 2017-08-13].
  6. Urząd Statystyczny we Wrocławiu: http://wroclaw.stat.gov.pl [dostęp: 2017-07-11].
  7. World Areo Data: http://worldaerodata.com/wad.cgi?id=PL62705&sch=EPLU [dostęp: 2017-08-08].
  8. Zamek Topacz Resort & Art SPA w Kobierzycach: http://www.zamektopacz.pl/hotel/historia/ [dostęp: 2017-09-18].