Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Ekoturystyka, nr 4(36), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Przedsiębiorczość turystyczna na przykładzie województwa lubuskiego – stan obecny i perspektywy rozwoju

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Turystyka to prężna dziedzina gospodarki w Polsce i na świecie. Jako korzystne dla polityki ekonomicznej zjawisko odgrywa coraz bardziej istotną rolę w gospodarkach większości państw świata. Turystyka pomaga w zwalczaniu takich negatywnych zjawisk ekonomicznych jak bezrobocie czy recesja. Wywołuje przy tym niewspółmiernie niższe zagrożenia dla środowiska naturalnego w porównaniu do przemysłu. Celem niniejszej publikacji było przedstawienie stanu przedsiębiorczości na przykładzie branży turystycznej. Analizie poddano jeden z najciekawszych i jednocześnie mało popularnych regionów w Polsce – województwo lubuskie. W pracy dokonano prezentacji potencjału gospodarczego i turystycznego ziemi lubuskiej. Dokonano charakterystyki najważniejszych walorów turystycznych, dostępności komunikacyjnej oraz infrastruktury turystycznej. Dokładnej analizie poddano stan rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz liczbę udzielonych noclegów. Ukazane dane porównano z danymi z innych regionów Polski. W artykule dokonano również próby ukazania przyszłości przedsiębiorczości w turystyce w województwie lubuskim oraz wskazano na obszary koniecznych do dokonania zmian. Tezą postawioną w pracy było założenie, że turystyka może stanowić ważny obszar rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Konieczne są jednak dalsze działania w celu wykorzystania istniejącego potencjału. Artykuł powstał na podstawie zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i danych statystycznych. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę.

  SŁOWA KLUCZOWE: baza noclegowa, baza gastronomiczna, przedsiębiorczość, rozwój, turystyka

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Bielinis-Kopeć, B. (red.). (2008). Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego. Zielona Góra: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. ISBN 9788392466932.
  2. Charakterystyka Parku Mużakowskiego (2009). In: Łęknica – serwis miejski [online, dostęp: 2017-01-09]. Official Web Site of Leknica city. Dostępny w Internecie: http://www.leknica.pl/turystyka/parki-formy-ochrony-przyrody/park-muakowski/67-charakterystyka.
  3. Czyżniewski, T. (2012). Zielona Góra przełomu wieków XIX/XX. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy. ISBN 9788377290125.
  4. Dolata, M. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce województwa lubuskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki. ISBN 836024717X.
  5. Dubowski, A. (1955). Ziemia Lubuska. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka.
  6. Garbacz, K. (2012). Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego. Warszawa: Agencja Wydawnicza “PDN”. ISBN 9788393488506.
  7. Garbacz, K. (2016). Lubuskie. Mały album dawnej architektury. Warszawa: Agencja Wydawnicza “PDN”. ISBN 9788393885381.
  8. GUS. Statystyka regionalna [online, dostęp: 2017-02-02], Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/.
  9. GUS. (2015). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. [online, dostęp: 2016-11-12]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2015-r-,7,12.html.
  10. Lodzińska, E., Wieczorek, W. et al. (2016). Wielkopolskie i Lubuskie: przewodnik + atlas. Warszawa: Demart. ISBN 9788379120116.
  11. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków [online, dostęp: 2017-01-30]. Dostępny w Internecie: http://www.lwkz.pl/.
  12. Michniewicz, M., Czerski, M., Kiełczawa, J., Wojtkowiak, A., Biel, A. (2006). Obszary potencjalnego występowania wód termalnych na bloku przedsudeckim na tle jego budowy geologicznej. W: T. Przylibski (red.). Studium możliwości rozpoznania nowych wystąpień wód zmineralizowanych, swoistych i termalnych na obszarze bloku przedsudeckiego. Raporty Instytutu Górnictwa. Ser. SPR I-11/S-5/2007. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
  13. Park Narodowy „Ujście Warty” [online, dostęp: 2017-02-09]. Chyrzyno. Official Web Site of Warta Mouth National Park. Dostępny w Internecie: http://www.pnujsciewarty.gov.pl/.
  14. Pilch, J., Kowalski, S. (2012). Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej. Warszawa: Arkady. ISBN 9788321347301.
  15. Port Lotniczy Zielona Góra [online, dostęp: 2016-11-19]. Oficjalna strona Portu Lotniczego w Zielonej Górze. Dostępny w Internecie: http://airport.lubuskie.pl/.
  16. Program rozwoju lubuskiej turystyki do 2020 r. Cz. 2 programowa (2014). Lubuskie warte Zachodu [online, dostęp: 2017-08-21]. Dostępny w Internecie: http://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/id48/PRLT_DO_2020_ROKU_czesc_II_programowa.pdf.
  17. Rymar, E. (2007). Klucz do ziem polskich czyli Dzieje Ziemi Lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów brandenburskich. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. ISBN 9788390724959.
  18. Sanik, G. (2017). Raport GUS turystyka w Polsce w 2016 r. [online, dostęp: 2017-08-21]. Eloblog. Dostępny w Internecie: http://eloblog.pl/raport-gus-turystyka-w-polsce-w-2016-roku/.
  19. Toczewski, A. (2008). Historia Ziemi Lubuskiej: krótki zarys dawnych dziejów. Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lubuskiej. ISBN 8388426222.
  20. Wasilkiewicz, K. (2016). Templariusze i Joannici w biskupstwie lubuskim (XIII–XVI w.). Gniezno: Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ISBN 9788365287212.
  21. Zdrenka, J. (red.). (2016). Powiat Krosno Odrzańskie (do 1815 roku). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788380194076.