Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, nr 1(37), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Rola organizacji pozarządowych w turystyce na przykładzie Stowarzyszenia Doliny Karpia

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Turystyka należy do wiodących dziedzin gospodarki w Polsce. Pod jej wpływem zmienia się zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna czy też funkcjonowanie wielu walorów turystycznych. Rozwój turystyki byłby niemożliwy bez współpracy samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Efektem wspólnych wysiłków może być rozwój przedsiębiorczości, promocji oraz inicjatyw turystycznych.
  Celem niniejszej publikacji była prezentacja działalności turystycznej organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie Doliny Karpia. Przybliżono najważniejsze pomysły, inicjatywy i wydarzenia turystyczne. Ukazano bogate korzenie historyczne Doliny Karpia i jej rozwój w czasie. Przedstawiono lokalizację, elementy składowe i potencjał rozwojowy badanego obszaru. Analizie poddano działania organizacji pozarządowych na terenie Doliny Karpia. Wskazano pozytywny wpływ LGD Stowarzyszenia Doliny Karpia jako organizacji koordynującej działania w zakresie przedsiębiorczości i promocji. Wymieniono najważniejsze osiągnięcia i sukcesy w tej dziedzinie.
  Tezą, jaką postawiono w pracy, było założenie, że działalność LGD Stowarzyszenia Doliny Karpia stanowi istotny bodziec w rozwoju turystyki na obszarze Doliny Karpia. Artykuł powstał przy wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i kontaktów osobistych z przedstawicielami LGD Stowarzyszenie Doliny Karpia. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza i wywiad telefoniczny z pracownikami omawianego stowarzyszenia. Wyniki badań potwierdzają tezę, że organizacje pozarządowe pozytywnie wpływają na sytuację i rozwój turystyki.

  SŁOWA KLUCZOWE: Dolina Karpia, organizacje pozarządowe, rozwój, stowarzyszenie, turystyka

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Brylińska, M. (red.). (2000). Ryby słodkowodne Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301131004.
  2. CITDKwZ. (2011a). Gospodarka stawowa w Dolinie Karpia [online, dostęp: 2017-05-27]. Zator: Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze. Dostępny w Internecie: http://www.citdk.zator.pl/ pl/54703/0/Gospodarka_stawowa_w_Dolinie_Karpia.html.
  3. CITDKwZ. (2011b). Noclegi, restauracje [online, dostęp: 2017-05-27]. Zator: Centrum Informacji Turystycznej Doliny Karpia w Zatorze. Dostępny w Internecie: http://www.citdk.zator.pl/pl/90832/0/NOC­LEGI_RESTAURACJE.html.
  4. Gątkowski, J.N. (1867). Rys dziejów księstwa oświęcimskiego i zatorskiego. Lwów: nakładem autora.
  5. Kwiecień, B. (2016). Dolina Karpia przyciąga coraz więcej turystów z różnych stron Polski [online, dostęp: 2017-05-27]. Gazeta Krakowska. Strefa Agro: wiadomości. Dostępny w Internecie: http://www.strefaagro.gazetakrakowska.pl/artykul/dolina-karpia-przyciaga-coraz-wiecej-turystow-z-roznych-stron-polski.
  6. Makuch, M., Ledwoń, M., Śmieja, A., Betleja, J., Henel, K. (2006). Dolina Karpia. Wadowice: Grafikon. ISBN 8388744747.
  7. Mostowik, P.P. (2005). Z dziejów Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego XII–XVI w. Toruń: Adam Marszałek. ISBN 8374411759.
  8. Prokop, K.R. (2002). Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438–1513. Dzieje polityczne. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. ISBN 8388857312.
  9. SDK. (2015a). Marka lokalna [online, dostęp: 2017-05-27]. W: Dolina Karpia. Zator: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Dostępny w Internecie: http://dolinakarpia.org/marka-lokalna.
  10. SDK. (2015b). Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014–2020 dla obszaru Doliny Karpia [online, dostęp: 2017-05-27]. Załącznik do uchwały nr 19/2015 z dn. 28.12.2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia. Zator: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Dostępny w Internecie: http://tomice.pl/wp-content/uploads/2016/04/lsr_dolina_karpia_20142020.pdf.
  11. SDK. (2017). Lista operacji nabór 1/2017 organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020. Załącznik nr 1 do uchwały nr X/16/17 Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia z dn. 16.02.2017 r. Zator: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Dostępny w Internecie: http:// dolinakarpia.org/upload/pdf/folders/39/lista-operacji.pdf.
  12. Szkutnik, R. (2015). Zator. Targi z karpiem w roli głównej [online, dostęp: 2017-05-27]. Gazeta Krakowska, 18 maja. Dostępny w Internecie: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3866865,zator-targi-z-karpiem-w-roli-glownej-zdjecia-wideo,id,t.html.
  13. Truś, R. (2008). Beskid Mały: przewodnik. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”. ISBN 9788389188779.
  14. UG Polanka Wielka. (2006). Stowarzyszenie „Dolina Karpia” [online, dostęp: 2017-05-27]. W: Gmina Polanka Wielka. Polanka Wielka: Urząd Gminy. Dostępny w Internecie: http://www.polanka-wielka.pl/ pl/19837/0/Stowarzyszenie_Dolina_Karpia.
  15. UMWM. (2007). Stowarzyszenie „Dolina Karpia” [online, dostęp: 2017-05-27]. W: Fundusze Europejskie w Małopolsce 2007–2013: PO RYBY 2007–2013. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Funduszy Europejskich. Zespół ds. PO RYBY. Dostępny w Internecie: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/poryby/Strony/stowarzyszenie_dolina_karpia.aspx.
  16. US w Krakowie. (2010). Turystyka w województwie małopolskim w 2009 r. [online, dostęp: 2017-06-30]. Kraków: Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2009-r-,2,3.html.
  17. US w Krakowie. (2017a). Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. [online, dostęp: 2017-06-30]. Kraków: Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://krakow.stat.gov.pl/files/gfx/krakow/pl/de­faultaktualnosci/745/2/13/1/20017_turystyka.pdf.
  18. US w Krakowie. (2017b). Województwo Małopolskie: podregiony, powiaty, gminy. Kraków: Urząd Statystyczny. ISSN 1732-6923.
  19. Witkowski, A. (2008). Karp (Cyprinus carpio L.) w polskich wodach. W: T. Heese, M. Lampart-Kałużniacka (red.). Karp w wodach Polski: pochodzenie – hodowla – konsumpcja. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
  20. Zinkow, J.J. (2001). Wadowice i okolice: monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Pogórza Wielickiego oraz po wschodnich częściach Pogórza Śląskiego, Kotliny Oświęcimskiej i Beskidu Małego. Wadowice: Grafikon. ISBN 8388744801.