Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Hotelarstwo, nr 4(40), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Zarządzanie hotelarstwem historycznym w Polsce na przykładzie Fundacji Hotele Historyczne Polska (Heritage Hotels Poland)

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Wydział Politologi

  ABSTRAKT: Baza noclegowa stanowi jeden z kluczowych elementów zagospodarowania turystycznego. Poziom rozwoju, jakość czy też różnorodność jej oferty decyduje w istotny sposób o randze usług turystycznych na terenie danego kraju. Hotelarstwo jako część składowa bazy noclegowej nie jest działalnością jednorodną. Na rynku turystycznym znajduje się wiele typów hoteli: hotele kurortowe, biznesowe, miejskie oraz typu spa. Warto wspomnieć także o hotelach historycznych. Obiekty te wyróżniają się między innymi lokalizacją w zabytkowych miejscach, takich jak zamki, pałace czy też dwory, oraz wysublimowaną ofertą. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania hotelarstwem historycznym w Polsce na przykładzie jednej z najbardziej znanych organizacji w tym segmencie, czyli Fundacji Hotele Historyczne Polska (Heritage Hotels Poland). W artykule przedstawiono genezę hotelarstwa historycznego w Polsce i na świecie. Omówiono jego rozwój i ewolucję na przestrzeni lat. W pracy zaprezentowano również najważniejsze organizacje hotelarstwa historycznego na świecie i w Polsce. Dokonano ich charakterystyki oraz omówiono najistotniejsze cele ich działań. Szczególną uwagę w niniejszej publikacji poświęcono jednej z najmłodszych organizacji hotelarstwa historycznego w Polsce, czyli Fundacji Hotele Historyczne Polska (Heritage Hotels Poland). Omówiono okoliczności jej powołania, scharakteryzowano system wartości, jakimi kieruje się w swoich działaniach. Przedstawiono również najważniejsze korzyści wynikające z członkostwa w tej organizacji. Opisano jej najważniejsze osiągnięcia oraz konsolidację z inną organizacją hoteli historycznych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule była krytyka piśmiennicza, wywiad telefoniczny i analiza danych wtórnych. Publikacja powstała na podstawie dostępnej literatury książkowej, danych statystycznych, netograficznych, jak również na podstawie wywiadu swobodnego. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że Fundacja Hotele Historyczne Polska (HHP) stanowi ważny element wpływający na efektywność i sprawność zarządzania hotelarstwem historycznym w Polsce.

  SŁOWA KLUCZOWE: dwory, historia, organizacje non profit, pałace, zamki, zarządzanie

  BIBLIOGRAFIA

  1. Burzec, M. (2003). Zabytki potrzebują promocji. Świat Hoteli, 10.
  2. Bzowski, K. (2017). Sztuka gościnności. Szlakiem hoteli historycznych. Gliwice: Helion. ISBN 9788328337442.
  3. Cannadine, D. (2004). In Churchill’s shadow: Confronting the past in modern Britain. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0195219260.
  4. Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce. (2018) [online, accessed: 2018-09-23]. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Retrieved from: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/centralna-ewidencja-i-w/7291,Centralna-Ewidencja-i-Wykazy-w-Turystyce.html.
  5. Ciesielska, O., Rouba, R., Stasiak, A. (2006). Hotelarstwo w zabytkach – grupy markowe. Turystyka i Hotelarstwo, 9, 9–34.
  6. Hyski, M., Bednarzak, J. (2012). Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki. ISBN 9788360841822.
  7. Kaniewska, B., Micuła, G. (2007). Polska: noclegi w zabytkach. Warszawa: Sport i Turystyka. ISBN 9788374951784.
  8. Kozak, M. (2008). Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (32), 92–111.
  9. Łoziński, W. (1978). Życie polskie w dawnych wiekach. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN 8308001874.
  10. Milewska, M., Włodarczyk, B. (2018). Organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320822922.
  11. Panasiuk, A., Szostak, D. (eds.). (2011). Usługi, eksploatacja, zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301153670.
  12. Rohrscheidt von, A. M. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: Wydawnictwo KMB Druk–Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium. ISBN 9788361352006.
  13. Rouba, R. (2004). Hotele w obiektach zabytkowych [online, accessed: 2018-09-13]. Ochrona Zabytków, 1–2, 143–164. Retrieved from: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7fb495f4-1183-4344-b152-f6d72764676e/c/Ochrona_Zabytkow_2004_1-2_p143-164.pdf.
  14. Rouba, R. (2010). Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. ISBN 9788360655436.
  15. Rydel, M. (2007). Raport o polskich dworach. Spotkania z Zabytkami, 3, 4–8.
  16. Szmygin, B. (ed.). (2009). Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa–Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. ISBN 9788374970853.
  17. Tulibacki, T. (2005). Organizacja i zarządzanie hotelarstwem. Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki. ISBN 8391676080.
  18. Turkowski, M. (2012). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320817614.

   

  NETOGRAFIA

  1. http://heritagehotels.pl/pl/ [accessed: 2018-08-11]
  2. http://www.hhpolska.com/ [accessed: 2018-07-30]
  3. http://www.parador.es/en [accessed: 2018-07-30]
  4. https://www.gast-im-schloss.de/ [accessed: 2018-06-12]
  5. https://www.harmonyhotels.pl/blog/blog-wpis?NewsID=29989 [accessed: 2018-05-24]
  6. https://www.msit.gov.pl/ [accessed: 2018-09-23]
  7. https://www.relaischateaux.com/ [accessed: 2018-06-23]

  i