Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Ekoturystyka, nr 2(34), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Zielone Szlaki Greenways jako czynnik rozwoju turystyki w Polsce na przykładzie Szlaku Odry

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem niniejszej publikacji było przedstawienie pomysłu tworzenia Zielonych Szlaków Greenways jako czynnika pobudzającego i rozwijającego turystykę. W pracy dokonano prezentacji idei i głównych przesłanek Zielonych Szlaków Greenways. Ukazano ich znaczenie; opisano korzenie i rozwój Zielonych Szlaków Greenways na świecie, w Europie i w Polsce. Analizie poddano jeden z przykładów Zielonych Szlaków Greenways zlokalizowanych w Polsce – Szlak Odry. Wskazano pozytywny wpływ Szlaku Odry na rozwój turystyki w wybranych, mniejszych miejscowościach leżących na tym szlaku. Przywołano najważniejsze osiągnięcia i sukcesy w tej dziedzinie. Tezą postawioną w pracy było założenie, że Zielone Szlaki Greenways mogą stanowić istotny czynnik pobudzający rozwój turystyki, zwłaszcza w skali regionalnej. Dotyczy to w szczególności miejsc i miejscowości położonych na obszarach o mniejszym potencjale turystycznym. Artykuł powstał przy wykorzystaniu zwartych materiałów książkowych, czasopism, jak również informacji netograficznych i kontaktów osobistych z koordynatorami Zielonych Szlaków Greenways. Metoda badawcza zastosowana w publikacji to krytyka piśmiennicza i wywiad telefoniczny. Wyniki badań potwierdzają postawioną tezę, że Zielone Szlaki Greenways pozytywnie wpływają na sytuację i rozwój turystyki.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Blázquez, J., Sarrión, J. (2014). Greenways Product: Specific Methodology for Creating a Tourism Product Based on Greenways. Madrid: Rutas Pangea & Greenways and Environment Department.
  2. Clark, D., Glazer, S. (2004). Questing: A Guide to Creating Community Treasure Hunts. Hanover–London: University Press of New England. ISBN 1584653345.
  3. Davis, P. (1999). Ecomuseums: A Sense of Place. London: Leicester University Press. ISBN 0718502086.
  4. European Greenways Association. (2000). The European Greenways Good Practice Guide: Examples of Actions Undertaken in Cities and the Periphery [online, dostęp: 2017-01-12]. Namur, Belgique: European Greenways Association. Dostępny w Internecie: http://digidownload.libero.it/greenways/pdf/greenways_en.pdf.
  5. Fedas, M., Florys, K. (2010). Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
  6. Historia GWs. (2007) [online, dostęp: 2017-01-14]. Mińsk: Organizacja Społeczna „Agro i Ekoturystyka”. Dostępny w Internecie: http://www.greenways.by/index.php?content&id=7&lang=pl.
  7. Hołubowska, A. (red.). (2008). Szlak Odry. W Krainie Łęgów Odrzańskich. Kraków: Amistad. ISBN 9788375600438.
  8. Rowerowy Szlak Odry. (2005). Szlaki rowerowe. Gmina Nowa Sól: Samorządowy Portal Internetowy [online, dostęp: 2017-01-14]. Dostępny w Internecie: http://www.gminanowasol.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=40&strona=1&pol=20.
  9. Rudna – atrakcje turystyczne. (2007). Polska Niezwykła.pl [online, dostęp: 2017-01-16]. Dostępny w Internecie: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,367373,-1,-1,-1.html.
  10. Seweryn, E. (2009). IV edycja Programu Szkoły dla Ekorozwoju [online, dostęp: 2017-01-23]. Poznań: Portal Edukacji Ekologicznej Zielonalekcja.pl. Dostępny w Internecie: http://zielonalekcja.pl/news/aktualnosci/iv-edycja-programu-szkoly-dla-ekorozwoju/.
  11. Szlaki Greenways w Polsce i na świecie [online, dostęp: 2017-01-22]. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Dostępny w Internecie: http://www.sis-dotacje.home.pl/lupa/historia%20greenway.pdf.
  12. Urząd Miejski Wrocławia. (2013). Szlak Odry: przewodnik rowerowy [online, dostęp: 2017-01-05]. Wrocław: Urząd Miejski. Dostępny w Internecie: http://www.wroclaw.pl/files/Turystyka/Wroclaw_Szlak_Odry.pdf.
  13. Zaręba, D. (2006). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148409.
  14. Zaręba, D. (red.). (2007). Zielone szlaki – greenways: praktyczny poradnik. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 8392215419.
  15. Zaręba, D. (red.). (2008). Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Fundacja Fundusz Partnerstwa; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 9788392604310.