Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Halmi Lahorka, nr 4(32), Severović Kornelija, Turystyka » ,

LAHORKA HALMI, KORNELIJA SEVEROVIĆ: Podejście strategiczne do zarządzania destynacjami turystycznymi

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Zarządzanie turystyką w sposób zrównoważony wymaga podejścia strategicznego oraz myślenia ramowego, szczególnie podkreślanych na poziomie destynacji turystycznych, który nawiązuje do współpracy wielu różnych interesariuszy, próbujących w ten sposób stworzyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Aby to osiągnąć, destynacje turystyczne wymagają zarządzania destynacjami, czyli zarządzania interesami organizacji i interesariuszy poprzez podejście strategiczne i operacyjne. Celem niniejszej pracy jest zapewnienie teoretycznego rozumienia strategicznego zarządzania destynacjami turystycznymi oraz umożliwienie wprowadzenia Zrównoważonej Karty Wyników na podstawie wstępnego badania miast i gmin w obrębie granic administracyjnych gminy Karlovac.

  BIBLIOGRAFIA

  1. ADE. (2008). Turistički masterplan za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, Hrvatska [online, accessed:2015-06-15]. Retrieved from: http://www.tzkz.hr/UserFiles/file/pdf/Hrv_CarlBro_Revised_TMP_Vol_I_Technical_Report_14_Feb_2008.pdf.
  2. Antonio, N., Serra, F. (2015). The use of design science research in the development of a performance management system of hospitality. Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 26 (2), 23–46. DOI 10.18089/DAMeJ.2015.26.2.2.
  3. Bakija, K. (2014). Računovodstvene informacije za upravljanje održivim razvojem. Doctoral thesis. University of Rijeka.
   Bartoluci, M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva. Zagreb: Školska knjiga. ISBN 9789530304185.
  4. Bieker, T., Waxenberger, B. (2001). Sustainability Balanced Scorecard and Business Ethics. In: 10th International Conference of the Greening of Industry Network, Sweden (pp. 1–25).
  5. Blažević, B., Peršić, M. (2012). Ocjena turističke ponude kvarnera [online, accessed: 2015-06-02]. Retrieved from: http://www.kvarner.hr/docs/kvarner2011HR/documents/285/1.0/Original.pdf.
  6. BusinessDictionary.com. (n.d.). BusinessDictionary.com—Online Business Dictionary [online, accessed: 2016-10-16]. Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/.
  7. Butler, J. B., Henderson, S. C., Raiborn, C. (2011). Sustainability and the Balanced Scorecard: Integrating green measures into business reporting. Management Accounting Quarterly, 12 (2), 1–10.
  8. EC. (2004). Early warning system for identifying declining tourist destinations, and preventive best practices [online, accessed: 2016-06-02]. Retrieved from: http://bookshop.europa.eu/en/early-warning-system-for-identifying-declining-tourist-destinations-and-preventive-best-practices-pbNB4902515/downloads/NB-49-02-515-EN-C/NB4902515ENC_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb000060zUPCMK;sid=tljms1AIltHmtgEoTGV4F.
  9. Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., Wagner, M. (2002). The Sustainability Balanced Scorecard—Management to business strategy. Business Strategy and the Environment, 11, 269–284. Retrieved from: http://doi.org/10.1002/bse.339.
  10. Franzoni, S. (2015). Measuring the sustainability performance of the tourism sector. Tourism Management Perspectives, 16, 22–27. http://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.05.007.
  11. Gajdošik, T., Hrubvoca, G., Šramek, J., Tittelbachova, Š. (2015). Approaches to the economization of cultural heritage in context of destination management in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 7 (1), 22–34. 10.7441/joc.2015.01.02.
  12. Gržinić, J., Safti, D. (2012). Approach to the development of destination management in Croatian tourism. Management, 17 (1), 59–74.
  13. Hoque, Z. (2003). Strategic management accounting concepts, processes and issues. Sprio Press USA. ISBN 1904298797.
  14. Hubbard, G. (2009). Measuring organizational performance: Beyond the triple bottom line. Business Strategy and the Environment, 18, 177–191. http://doi.org/Doi 10.1002/Bse.564.
  15. Jones, T., Atkinson, H., Lorenz, A., Harris, P. (2012). Strategic managerial accounting hospitality, tourism and events applications. Oxford Goodfellow Publisher Ltd. ISBN 9781908999016.
  16. Kang, J. S., Chiang, C. F., Huangthanapan, K., Downing, S. (2015). Corporate Social Responsibility and Sustainability Balanced Scorecard: The case study of family-owned hotels. International Journal of Hospitality Management, 48, 124–134. http://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.05.001.
  17. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating strategy into action. Boston, MA: Harvard Business School Press. http://doi.org/10.1109/JPROC.1997.628729.
  18. Karlovačka županija. (2014). Adresar gradova i općina Karlovačke županije [online, accessed: 2016-06-20]. Retrieved from: http://www.kazup.hr/images/dokumenti/tmp/gradoviiopcine12_2014.pdf.
  19. Mihalič, T., Žabkar, V., Knežević Cvelbar, Lj. (2012). A hotel sustainability model: Evidence from Slovenia. Journal of Sustainable Tourism, 20 (5), 701–719. http://dx.doi.org/101080/09669582.2011.632092.
  20. Pechlaner, H., Volgger, M., Herntrei, M. (2012). Destination management organizations as interface between destination governance and corporate governance. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23 (2), 151–168. http://dx.doi.org/10.1080/13032917.2011.652137.
  21. Peršić, M., Janković, S. (2006). Menadžersko računovodstvo hotela. Opatija and Zagreb: RiF. ISBN
   9536480840.
  22. UNWTO. (2007). A practical guide to tourism destination management. http://doi.org/. ISBN: 978928441243.
  23. Vila, M., Costa, G., Rovira, X. (2010). The creation and use of scorecards in tourism planning: A Spanish example. Tourism Management, 31 (2), 232–239. http://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.015.
  24. WTO. (2004). Indicators of sustainable development for tourism destinations [online, accessed: 2015-06-02]. Retrieved from: http://www.adriaticgreenet.org/icareforeurope/wp-content/uploads/2013/11/Indicators-of-Sustainable-Development-for-Tourism-Destinations-A-Guide-Book-by-UNWTO.pdf.
  25. Županijska razvojna strategija Karlovačke županije 2011.–2013. (2011) [online, accessed: 2015-06-08]. Retrieved from: http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Karlovačka_županija.pdf.