Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2005, Komunikacja międzyludzka, Kozioł Leszek, zeszyt 7 » ,

LESZEK KOZIOŁ: Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie

Pobierz artykuł w PDF

    W artykule przedstawiono istotę, znaczenie i podstawowe funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie, scharakteryzowano jej czynniki i rodzaje, podkreślając przy tym znaczenie komunikacji w praktyce motywacji pracy.

    Wysunięto tezę o wzroście znaczenia komunikacji w praktyce nowoczesnych przedsiębiorstw zwłaszcza takich, które mają zdecentralizowane, elastyczne struktury organizacyjne i oparte są na pracy zespołowej. Najwięcej miejsca poświęcono na omówienie roli komunikacji wewnętrznej i przyczyn zakłóceń tego procesu. Punkt ciężkości analizowania tego zagadnienia położono głównie na płaszczyznę doskonalenia narzędzi i metod komunikacji oraz wzorców zachowań komunikacyjnych menedżerów.