Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2008, nr 1(11), Popławski Łukasz » ,

ŁUKASZ POPŁAWSKI: Bariery rozwoju rolnictwa i prztwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego

Pobierz artykuł w PDF

    Wprowadzenie odpowiedniej strategii rozwoju na obszarach chronionych jest ważne nie tylko dla utrzymania rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także dla zachowania środowiska naturalnego. Przedstawiono opinie uczestników badań ankietowych wykonanych w gminach wiejskich w województwie świętokrzyskim o przewadze terenów objętych prawną ochroną w zakresie ochrony przyrody.

    W ramach tych badań zapytano mieszkańców gminy o bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. W badaniu uczestniczyło zawsze ponad 100 respondentów zamieszkujących w każdej z 45 badanych gmin. W oparciu o te badania otrzymano informacje o barierach rozwojowych rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.