Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2009, Agroturystyka, Ekoturystyka, nr 3(14), Ochrona środowiska, Popławski Łukasz » ,

ŁUKASZ POPŁAWSKI : Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagroturystyczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Rozwój turystyki wiejskiej i gospodarstw ekologicznych w Polsce w ostatnich latach jest bardzo znaczący, co stwarza potrzebą pilnego zajęcia się tą problematyką. Głównym motorem rozwoju agroturystyki jest poszukiwanie przez producentów rolnych dodatkowych źródeł dochodu. Agroturystyka to nie tylko dochód dla samego rolnika świadczącego usługi, ale także rozwój pokrewnych gałęzi z tym związanych, jak: rękodzielnictwo ludowe, przetwórstwo, różnego rodzaju usługi, gastronomia, handel. W konsekwencji prowadzi do urbanizacji zawodowej mieszkańców wsi i wzbogacenia rynku pracy. Gospodarstwa ekologiczne to natomiast naturalne zaplecze dla agroturystyki. Oprócz korzyści społecznych, wyróżnić można korzyści ekonomiczne. Rozwinięcie gospodarki turystycznej w regionach rolniczych stwarza alternatywę dla zatrudnienia pozarolniczego i rozwinięcia produkcji ekologicznej.