Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Rada Programowa

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem doradczym redakcji, opiniującym w sprawach potrzeb wydawniczych środowiska naukowego, kierunków rozwoju czasopisma, planów wydawniczych, marketingowych oraz wszelkich działań zmierzających do podniesienia jakości publikacji i jej umiędzynarodowienia.

Skład Rady Programowej

prof. Alina Bǎdulescu (Rumunia)
prof. Elsa Barbosa (Portugalia)
prof. dr hab. Julian Dybiec (Polska)
dr inż. Radka Johnová (Czechy)
prof. dr hab. Leszek Kałkowski (Polska)
prof. Memet Karakuș (Turcja)
prof. dr Androniki Kavoura (Grecja)
prof. dr hab. Leszek Kozioł – przewodniczący (Polska)
prof. dr Ivars Muzis  (Łotwa)
prof. dr Saša Petar (Chorwacja)
prof. dr Jarmila Radová (Czechy)
prof. Elisabete Rodrigues (Portugalia)
prof. dr hab. Wasilij Rudnicki (Ukraina)
prof. dr hab. Jan Siekierski (Polska)
prof. dr Paloma Taltavull de la Paz (Hiszpania)

mgr Lidia Matuszewska – sekretarz (Polska)