Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2007, nr 1(10), Pyrek Radosław » ,

RADOSŁAW PYREK: Przegląd metod zarządzania produkcją klasy MRP/ERP

Pobierz artykuł w PDF

    W artykule przyjęto tezę, zgodnie z którą wprowadzenie komputerowo wspomaganych metod zarządzania przyczynia się do poprawy skuteczności i konkurencyjności firmy. W retrospektywny i prospektywny sposób przedstawiono rozwój metod zarządzania produkcją klasy MRP/ERP, podano ich zastosowanie, wady i zalety oraz klasyfikację.

    Na końcu opracowania zaprezentowano współczesny (najnowszy) hybrydowy system POLCA. Koncepcja kontroli przepływu materiałów (POLCA) zawiera elementy systemu ciągnionego (pull), charakterystycznego dla JIT, oraz systemu wypychania (push) cechującego tradycyjne systemy wytwarzania. Nadto wskazano na wymierne korzyści, jakie stosowanie tej metody może przynieść przedsiębiorstwu. Scharakteryzowano również zintegrowany system informatyczny zarządzania, a w głównej mierze system komputerowy wspierający planowanie i sterowanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.