Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Redakcja

Redakcja

 

Redakcja Zeszytów Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14
tel. 14 65 65 553
fax 14 68 80 020
redakcja@mwse.edu.pl

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Leszek Kozioł
Sekretarz redakcji: mgr Lidia Matuszewska

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Jan Siekierski (ekonomia)
dr Michał Kozioł (organizacja i zarządzanie)
dr Wojciech Kozioł (rachunkowość i finanse)
dr Janusz Ząbek (zarządzanie i jakość)

Redaktor statystyczny

dr hab. Michał Woźniak

Recenzenci współpracujący z redakcją w latach 1999-2017

Zasady dotyczące polityki redakcyjnej, zasady dotyczące autorów, redaktorów i recenzentów biorących udział w procesie wydawniczym określone zostały w Kodeksie etyki wydawniczej.


 Formularze