Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2009, Ekonomia, nr 1(12), Śliwa Renata, Waląg Piotr » ,

RENATA ŚLIWA, PIOTR WALĄG: Instytucje porządku gospodarczego w koncepcjach polityki gospodarczej ordoliberalizmu

Pobierz artykuł w PDF

    W niniejszym artykule przedstawiono ujęcie instytucji w świetle rozważań ordoliberalnych ekonomistów – Euckena W. i Erharda L. – o konkurencyjnym porządku gospodarczym. Konsekwencji i spójności posunięć z zakresu polityki gospodarczej przeciwstawiane są błędy wynikające z dyskrecjonalnego uprawiania polityki gospodarczej, które skutkują utratą całościowego spojrzenia na gospodarkę.

    Transformacja ujmowana w świetle potrzeby szybszego tempa zmian nie może być oderwana od silnego wpływu państwa na kształtowanie ładu gospodarczego, stąd skazana jest ona na konstruktywizm jako na podejście najbardziej możliwe choć wysoce niedoskonałe.