Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Ekonomia, nr 4(32), Śliwa Renata, Waląg Piotr » ,

RENATA ŚLIWA, PIOTR WALĄG: Zarys koncepcji opodatkowania gruntów

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Treści artykułu obejmują podstawy opodatkowania ziemi w kontekście modyfikacji systemu liberalnego. Podkreśla się w nim korzyści z opodatkowania ziemi zamiast z pracy i kapitału, ale również argumenty przemawiające przeciwko opieraniu systemu podatkowego i ekonomicznego na podatku od ziemi. Twierdzi się, że jeśli społeczeństwo ma korzystać ze wzrostu gospodarczego, musi się w nim odbywać ciągła relokacja czynników wytwórczych, w tym ziemi. Podkreśla się, że propozycja opodatkowania ziemi jest wykorzystywana w wielu krajach oraz że może ona stanowić element tworzenia systemu gospodarczego w krajach postkomunistycznych.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Acocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej: Wartości i metody analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138211.
  2. Clark, C. (1957). The conditions of economic progress. London: Macmillan.
  3. Eucken, W. (1990). Die Grundsatze der Wirtschftpolitik. Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). ISBN 3163455484.
  4. Eucken, W. (2003). Polityka porządku konkurencji – zasady konstytuujące. In: E. Mączyńska, P. Pysz (eds.).
  5. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 8373311491.
  6. Feldstein, M. (1977). The surprising incidence of a tax on pure rent: A new answer to an old question. Journal of Political Economy, 85 (2), 349–360.
  7. Fisher, A. G. B. (1933). Capital and the growth of knowledge. The Economic Journal, 43 (171), 379–389.
  8. Fisher, A. G. B. (1945). Economic progress and social security. London: Macmillan & Co.
  9. Fisher, A. G. B. (1952). A note on tertiary production. The Economic Journal, 62 (248), 820–834.
  10. Kyrizai, H. (2000). Libertarian Party at sea and on land. New York: Robert Schalkenbach Foundation. ISBN 0911312978.
  11. Lippman, W. (1945). Die Gesellschaft freier Menschen. Bern: A. Francke AG.
  12. Plassmann, F., Tideman, N. (2000). A Markov chain Monte Carlo analysis of the effect of two-rate property taxes on construction. Journal of Urban Economics, 47 (2), 216–247.
  13. Posner, R. A. (1986). Economic analysis of law. 3rd edition. Boston: Little, Brown. ISBN 0316714380.
  14. Röpke, W. (1994). Die Lehre von der Wirtschaft. 13th ed. Bern, Stuttgart and Wien: Verlag Paul Haupt. ISBN 3825217361.
  15. Sadowski, Z. (2003). O ustroju społeczno-gospodarczym. In: J. Mujżel, B. Fiedor, S. Owsiak, E. Mączyńska (eds.). Polski ustrój społeczno-gospodarczy: Jaki kapitalizm?. Warszawa: RSSG. ISSN 12335711.
  16. Stiglitz, J. (2004a). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Część 1. Gospodarka Narodowa, 3, 78–120.
  17. Stiglitz, J. (2004b). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Część 2. Gospodarka Narodowa, 4, 95–114.
  18. Thurow, L. (2001). The zero-sum society: Distribution and the possibilities for economic change. Basic Books. ISBN 9780465085880.
  19. Thurow, L. (2004). Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Transl. by L. Czyżewski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. ISBN 8370236685.
  20. Tideman, N. (1994). The economics of efficient taxes on land. In: N. Tideman (ed.). Land and taxation. London: Shepheard-Walwyn. ISBN 0856831530.
  21. Tideman, N. (1998). Applications of land value taxation to problems of environmental protection, congestion, efficient resources use, population, and economic growth. In: D. Netzer (ed.). Land value taxation: Can it and will it today? Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy. ISBN 1558441336.
  22. Tideman, N. (2004). The case for taxing land: Presentation at the summer seminar at International Studies Department. Buckingham: University of Buckingham.