Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 1999, Ciepiela Roman, Marketing, zeszyt 2 » ,

ROMAN CIEPIELA: Komunikacja społeczna czy marketing polityczny?

Pobierz artykuł w PDF

    W artykule podjęto rozważania nad problematyką odróżnienia marketingu politycznego od komunikacji społecznej. Omówiono strategie i narzędzia marketingu politycznego.

    W konkluzji podkreślono, iż zwiększająca się demokracja życia publicznego w Polsce oraz upowszechnianie zasad etyki wśród polityków i dziennikarzy powinny zwiększyć możliwość kontroli i ocen postaw osób odpowiedzialnych za sprawy publiczne.