Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2014, Finanse przedsiębiorstwa, nr 2(25), Prace z Zakresu Zarządzania, Rudnicki Wasilij, Rudnitskiy Vasilij, Vagner Irina, Zarządzanie strategiczne » ,

WASILIJ RUDNICKI, IRINA VAGNER: Metody analizy strategicznej – propozycja metody pomiaru produktywności przedsiębiorstwa

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Artykuł prezentuje istotę, charakter i wagę analizy strategicznej jako jednego z kluczowych elementów udanego rozwoju przedsiębiorczości. Wykorzystując terminologię biznesową, autorzy przytaczają podstawowe definicje i metody analizy strategicznej oraz prezentują różne inne poglądy. Autorzy dokonali analizy wpływu środowiska zewnętrznego i wewnętrznego na działalność firmy i biorąc pod uwagę powyższe czynniki, sklasyfikowali metody analizy strategicznej. Doszli do wniosku, że metody analizy strategicznej wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa obejmują: metodę „drzewko celów”, metodę LOTS oraz model MOST. Natomiast metody analizy strategicznej zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa obejmują: matrycę produktu i wzrostu rynkowego Ansoffa, portfolio Coopera, model „pięciu sił konkurencyjnych Portera”, model BCG, matrycę nowego modelu BCG, matrycę GE/McKinseya, metodę Thompsona i Striklenda, matrycę „7S” McKinseya, matrycę ADL/LC, model Hofera/Schendela oraz analizę PEST. Metody analizy stosowane w badaniu strategicznego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego zawierają: model Abella, analizę SWOT, model Shell/DPM, analizę modelu PIMS, analizę SPASE oraz matrycę Seinersa.