Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2015, nr 1(26), Prace z Zakresu Zarządzania, Samorząd terytorialny, Wiedza w przedsiębiorstwie » ,

BARTŁOMIEJ SUCHODOLSKI: Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: W XXI wieku widza stała się najistotniejszym zasobem będącym w posiadaniu przedsiębiorstw, co implikuje konieczność podjęcia trudu zarządzania nią. Urzędy administracji samorządowej mogą być traktowane jak przedsiębiorstwa usługowe. Głównym zadaniem administracji samorządowej jest bowiem świadczenie usług na rzecz swoich interesantów. Załatwianie spraw, z którymi interesanci zwracają się do urzędu, wymaga od jego pracowników przede wszystkim szerokiego zakresu wiedzy. Najważniejszym zasobem wykorzystywanym przez urzędy administracji samorządowej są więc zasoby wiedzy. Ze względu na częste zmiany przepisów urzędnicy winni ciągle uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę. Zaleca się, by pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach oraz mieli stały dostęp do aktualnych przepisów i obowiązujących w urzędzie procedur. Urzędnicy powinni być chętni do dzielenia się swoją wiedzą oraz do pozyskiwania nowej wiedzy. Urzędy muszą pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł, w tym także od swoich klientów. Sprawne zarządzanie wiedzą w urzędach samorządu terytorialnego wymaga zastosowania odpowiednich instrumentów, które bardzo często opierają się na nowych technologiach. W artykule zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą w urzędach samorządu terytorialnego, przykładowe narzędzia stosowane w zarządzaniu wiedzą oraz rozwiązania w zakresie zarządzania wiedzą stosowane przez Urząd Miasta Lublina.