Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Zapowiedzi » ,

Tematyka i terminy

  Szanowni Autorzy,

  Informujemy, że redakcja prowadzi nabór prac w sposób ciągły. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim. Artykuły przygotowane w języku angielskim publikowane są w ostatnim numerze rocznika (w grudniu).

  Prace planowane do publikacji w numerze:

  • 1/2019 – powinny wpłynąć do redakcji do 31 stycznia 2019 r.
  • 2/2019 – do 31 maja 2019 r.
  • 3/2019 – do 30 czerwca 2019 r.
  • 4/2019 – do 31 października 2019 r.

   

  Planowana tematyka  numerów w roczniku 2019:

  • ergonomia i ochrona pracy,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • działalność innowacyjna przedsiębiorstw,
  • problemy nadzoru korporacyjnego,
  • zastosowanie e-learningu i efektywności nauczania w kształtowaniu organizacji uczącej się,
  • nowoczesne koncepcje marketingu i komunikacji społecznej,
  • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
  • problemy turystyki i rekreacji,
  • inne problemy ekonomiczne, finansowe i organizacyjne.

  Podane zagadnienia mogą dotyczyć przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki.

  Prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowania prac do druku w naszym wydawnictwie.

  Zgłoszenie artykułu – przejdź do formularza zgłoszeniowego