Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia, Irzmańska Emilia, nr 3(35), Tokarski Tomasz » ,

TOMASZ TOKARSKI, EMILIA IRZMAŃSKA: Ocena obciążenia mięśni kończyny górnej podczas użytkowania rękawic ochronnych do ochrony przed nożami ręcznymi

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: W przypadku wykonywania przez pracowników czynności zawodowych przy narażeniu rąk na przecięcie i przekłucie nożami ręcznymi ważny jest pewny chwyt oraz odpowiednia wrażliwość dotykowa rąk. Nieprawidłowo dobrane pod względem ergonomicznym rękawice mogą wpływać ujemnie na komfort użytkowania związany z obniżeniem precyzji, wrażliwości dotykowej, siły chwytu i zręczności, co poprzez zwiększone obciążenie mięśni może powodować wzrost wypadkowości w miejscu pracy. Celem autorów artykułu była ocena obciążenia mięśni kończyny górnej podczas użytkowania wybranych wariantów rękawic chroniących przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Rękawice dobrano w zależności od zakresu czynności prac wykonywanych przy rozbiórce mięsa. Obciążenie mięśni badano podczas wykonywania dwóch testów standardowych (test siły ciągnięcia cylindra według PN-EN 1082-2:2002 oraz test zdolności manipulacyjnych na tablicy Purdue Pegboard) i trzech testów opracowanych z uwzględnieniem sposobu wykonywania pracy przez pracowników korzystających z rękawic ochronnych. Użytkowanie rękawic ochronnych nie wpływa znacznie na obciążenie mięśni, jednak ma bardzo duży wpływ na sposób wykonywania pracy. Zmniejszenie parametrów określających sprawność kończyny górnej sięga nawet 250%, czyli sprawność zmniejsza się ponad dwukrotnie. W związku z tym, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przy rozbiorze mięsa, należy uwzględnić mniejszą sprawność ręki podczas wykonywania czynności pracy.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Drabek, T., Boucek, C.D., Buffington, C.W. (2010). Wearing the wrong size latex surgical gloves impairs manual dexterity. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 7(3), 152–155.
  2. Jonsson, B. (1982). Measurement and evaluation of local muscular strain in the shoulder during constrained work. Journal of Human Ergology, 11(1), 73–88.
  3. Koradecka, D. (red.). (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T. 1 i 2. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy. ISBN 8390174065 (t. 1), 8390174065 (t. 2).
  4. Kovacs, K., Splittstoesser, R., Maronitis, A., Marras, W.S. (2002). Grip force and muscle activity differences due to glove type. American Industrial Hygiene Association Journal, 63(3), 269–274.
  5. Nordin, M., Andersson, G.B.J., Pope, M.H. (eds.). (1997). Musculoskeletal Disorders in the Workplace: Principle and Practice. Edinburgh: Elsevier Mosby. ISBN 9780323026222.
  6. PN-EN 1082-2:2002 Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
  7. Purdue Pegboard Test (2014). User Instruction. Lafayette Instrument.
  8. Putz-Anderson, V. (ed.). (1988). Cumulative Trauma Disorders: A Manual for Musculoskeletal Diseases of the Upper Limb. New York: Taylor & Francis. ISBN 0850664055.
  9. Rempel, D., Harrison, R., Barnhart, S. (1992). Work-related cumulative trauma disorders of the upper extremity. Journal of American Medicine Association, 267(6), 838–842.
  10. Silverstein, B.A., Fine, L.J., Armstrong, T.J. (1986). Hand wrist cumulative trauma disorders in industry. British Journal of Industrial Medicine, 43(11), 779–784.
  11. Zedalis, M.S., Kessler, K. (2007). Frequently asked questions: Ergonomics and hand protection. Occupational Health Safety, 76(4), 64–66.